Tiru Twaaha Nabi (ತಿರು ತ್ವಾಹ ನೆಬಿಯವರೇ)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

✍ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಸಫ್ವಾನ್ ಮಾಗುಂಡಿ
🎙 ಗಾಯನ: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ,ಮೂಡಿಗೆರೆ
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

💚 ತಿರು ತ್ವಾಹ ನೆಬಿಯವರೇ..💚
ಜಗ ಜ್ಯೋತಿಯಾದವರೇ..
ಸೌಂದರ್ಯ ಲೋಕದಲಿ
ಮಹರಾಜರಾದವರೇ..

ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದಿರನು
ಆ ಕಾಂತಿಗೆ ಅಂಜಿದನು
ಸೌಂದರ್ಯ ಲೋಕದಲು
ಮಹರಾಜ ನೆಬಿಯವರೂ..

🔸 ನಾ ತೋಚಿದ ಪದಗಳ ಗೀಚುತ್ತ ಹಾಡಿದ
ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆಯ ಸಾಲಿಗೂ..
ಈ ಹ್ರದಯ ಚೆಲ್ಲಿದ ತಡೆಯಲಾಗದ ನನ್ನ ಪ್ರಣಯದ ಮೋಹಕೂ.
ಹೆಸರೊಂದೆ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್…

ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದಿರನು
ಆ ಕಾಂತಿಗೆ ಅಂಜಿದನು
ಸೌಂದರ್ಯ ಲೋಕದಲು
ಮಹರಾಜ ನೆಬಿಯವರೂ..

🔹 ಮನ ಮಿಡಿಸುವಾ ಪ್ರಣಯಾ
ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ ವಿಜಯಾ
ಜಗ ಹುಡುಕುವಾ ಅಭಯಾ.
ಸುಙಾನದಾ ಒಡೆಯಾ …( 2 )
ಮದುರ ಮದಿನದೆಡೇ…
ಮನಸಾರೆ ಸೆಳೆಯುವಿರಾ…
ಮದಿನಾ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ…
ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಕರೆಯುವಿರಾ….

🍃 ಭಯ ಭೀತಿಯು ನನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಬರುವ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಭೆ ನೀಡುವಾ…ನೆಬಿ ಮುತ್ತೂ…..
ನನ್ನ ಹ್ರ್’ದಯದಾ…ನಾ ಬಯಸುವಾ ಸಂಪತ್ತೂ….

💚 ತಿರು ತ್ವಾಹ ನೆಬಿಯವರೇ..
ಜಗ ಜ್ಯೋತಿಯಾದವರೇ..
ಸೌಂದರ್ಯ ಲೋಕದಲಿ
ಮಹರಾಜರಾದವರೇ..

🍃 ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದಿರನು
ಆ ಕಾಂತಿಗೆ ಅಂಜಿದನು
ಸೌಂದರ್ಯ ಲೋಕದಲು
ಮಹರಾಜ ನೆಬಿಯವರೂ..

💚 ನಾ ತೋಚಿದ ಪದಗಳ ಗೀಚುತ್ತ ಹಾಡಿದ
ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆಯ ಸಾಲಿಗೂ..
ಈ ಹ್ರದಯ ಚೆಲ್ಲಿದ ತಡೆಯಲಾಗದ ನನ್ನ ಪ್ರಣಯದ ಮೋಹಕೂ.
ಹೆಸರೊಂದೆ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್…

🍃 ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದಿರನು
ಆ ಕಾಂತಿಗೆ ಅಂಜಿದನು
ಸೌಂದರ್ಯ ಲೋಕದಲು
ಮಹರಾಜ ನೆಬಿಯವರೂ..

Credit : Way To Madeena WhatsApp Group

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.