Yende Rasoolevide (ಯೆನ್ಡೇ ರಸೂಲೆವಿಡೆ…)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಯೆನ್ಡೇ ರಸೂಲೆವಿಡೆ…
 ಈ ಲೊಗತ್ತೆ ವಿತ್ತೆ ವಿಡೇ… 

ರೌಳಾ ಶರೀಫಿನ್‌ಗಲ್ ಅನ್ದಿಯುರನ್ಗುನ್ನ 
( ಮುತು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸ್ವಲ್ಲಲಾಹ್
        ಸತ್ಯತ್ತಿರು ಯಾಸೀನ್ ನೂರುಲ್ಲಾ….)

ತಿರು ತ್ವಾಹವಿನ್… ಉಮ್ಮತ್ತಿಯಾಯ್
ಭೂಮಿಯಿಲೆತ್ತಿಯದಾನೆನ್ಡೆ   ಭಾಗ್ಯಂ ||2 ||

ಎತ್ತುಂ ನೆಬಿ ಮುತ್ತಾಟ್ಟಲ್  ಮಹ್ಶರ ನಾಳಿಲ್ 
            ಏಗುಂ ಕನಿಯುಮ್ಮತ್ತಿ  ಅನ್ನನ್ದ್ಯ ನಾಳಿಲ್
ಏವರುಂ ನಫ್‌ಸಿ  ಅನ್ನೋದುನ್ನು ಪಾರಿಲ್

ಮಲರ್  ದೀನಿನ್ಡೆ ಪೊರುಳುಗಲ್ ಓದಿ
ಮಾನವರಾಶಿ ಶರಫೀಂಡೆ ವಜ಼ಿಯಿಲ್  ||2||

ಆಖಿರ್ ನೆಬಿ ಕೈರಾಟಲ್  ವಿಜಯಂಗಲ್ ಪುಳ್‌ಗಿ….
ಆಲಂಗಳಿಲ್ ಮಹ್ಮೂದಿನ್  ಶುಹುರತ್ತ್ ಪೊನ್ಗಿ 
ಆ ಮಹನ್ನೆ   ದಾವಿನ್ ಚರಿದಮ್  ವಿಳಂಗಿ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy