Ye Saba Musatafa (ಎ ಸಬಾ ಮುಸ್ತಫಾ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಎ ಸಬಾ ಮುಸ್ತಫಾ ಸೆ ಕೆಹ್ ದೇನಾ
ಗಮ್ ಕೆ ಮಾರೇ ಸಲಾಮ್ ಕೆಹ್ತೆಹೇ

ಯಾದ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ ತುಮ್ಕೊ ಶಾಮ್ ಸಾಹಾರ್
ದಿಲ್ ಹಮಾರೆ ಸಲಾಮ್ ಕೆಹೆತೆ ಹೇ

ಅಲ್ಲಾಹ್ಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ಹ್ …ಹುಜ಼ೂರ್ ಕಿ ಬಾತೇ
ಮರ್ಹಬ ರಂಗ್ ನೂರ್ ಕಿ ಬಾತೇ

ಚಾಂದ್ ಜಿಂಕಿ ಬಲಾಯೇ ಲೆತಾ ಹೇ
ಔರ್ ತಾರೆ ಸಲಾಮ್ ಕೆಹ್ತೇ ಹೇ

ಆಶಿಕೋಂಕ ಸಲಾಮ್ ಲೇಜಾವೋ
ಘಮ್ಕಡೊನ್ಕ ಪಯಾಂ ಲೇಜಾವೋ

ಹಾಜಿಯೊ ಮುಸ್ತಫಾ ಸೆ ಕೆಹ್ ದೇನಾ

ಜ಼ಿಕ್ರೆ ತಾ ಆಕಿರಿ ಮಹೀನೆಕಾ
ತಜ಼್ ಕರ ಚಿಡ್ಗಯ ಮದೀನೆಕಾ

ಹಾಜಿಯೊ ಮುಸ್ತಫಾ ಸೆ ಕೆಹ್ ದೇನಾ
ಗಮ್ ಕೆ ಮಾರೇ ಸಲಾಮ್ ಕೆಹ್ತೆಹೇ || ಎ ಸಬಾ ||

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.