Ya Rasoolallah (ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್
ಖುಜ಼ುಬಿ ಐದೀನ
ಕಲ್ಲತ್  ಹೀಲತುನ
ಅದ್ ರಿಕ್ ನಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್

ನಬಿ ಮಲರೆ ತಿರು ವಜ್ ಹೇ
ಕರಂ ತರಣೆ ಕನಿಯಣಮ್ ತ್ವಾಹಾವೇ (2)
||ಯ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್||

ಸ್ನೇಹತ್ತಿನ್ ನಿತ್ಯ ರೋಗಂ
ಸಯ್ಯಿದರ್ ಸತ್ಯ ದೇಹಂ
ಆಲತ್ತಿನ್ ಕೆಳ್ಕುಮ್ ನಾಮಂ
ಯಾ ಹಾದಿ ಸಯ್ಯಿದಿ

ಸುವಾರ್ಗತ್ತಿಲೆ ಸುವರ್ಣವಾವಿಲ್
ಸುಬುಹಾನೋಡೊರು  ಮಿಚ್ಚ್  ಕುರಿಚ್ಚ ನಾಮಂ
ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್
ಖುಜ಼ುಬಿ ಐದೀನ
ಕಲ್ಲತ್  ಹೀಲತುನ
ಅದ್ ರಿಕ್ ನಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್

ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ … 
ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್… 
ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ … 
ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy