Y a Allah Ya Rahmaan (ಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಯ ರಹ್ಮಾನ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಯ ರಹ್ಮಾನ್
ಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಯ ರಹ್ಮಾನ್
ಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಯ ರಹ್ಮಾನ್
ಯ ಅಲ್ಲಾಹ್………………….

ಅಪ್ನೆ ಸಜ್ದೊ ಪೇ ಯಾಕೀ(ನ್) ದೆ ಹಮ್ ಕೊ
ಅಪ್ನೆ ರೆಹ್ಮತ್ ಸೆ ಜ಼ಮೀ(ನ್) ದೆ ಹಮ್ ಕೊ

ಕರ್ದೆ ಕುಚ್ ಐಸಾ ಕರಂ
ಕೆ ಬದಲ್ ಜಾಯೆ ಫಿರ್ ಹಮ್
ಹಮ್ ತೆರೆ ಹೊ ಕೆ ರಹೇ
ತೆರೆ ರಸ್ತೆ ಪೇ ಚಲೇ
ಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಯ ರಹ್ಮಾನ್  || ಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಯ ರಹ್ಮಾನ್  ||

ತೆರಿ ರೆಹ್ಮತ್ ಕೆ ತಲಬ್ಗಾರ್ ಹೈ ಹಮ್ ||೨||
ಎ ಬಜಾ ಹೈ ಕೆ ಗುನಃಗಾರ್ ಹೈ ಹಮ್
ಹಾ ಗುನಃಗಾರ್ ಹೈ ಹಮ್
ಹಾ ಖತಕಾರ್ ಹೈ ಹಮ್
ತು ಹೈ ರಹ್ಮಾನೋ ರಹೀಮ್
ತು ಹೈ ಗಫ್ಫಾರೋ ಕರೀಮ್

ಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಯ ರಹ್ಮಾನ್  || ಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಯ ರಹ್ಮಾನ್  ||
ಬಾತ್ ಬನ್ ಬನ್ ಕೆ ಬಿಗಡ್ ಜಾತಿ ಹೈ
ಸಾರಿ ದುನಿಯಾ ಹಮೆ ತುಕ್ರಾತಿ ಹೈ
ಮುಂತಶೀರ್ ಕ್ಯೂ ಹೈ ಹೂಂ
ದಗ್ಮಗತೆ ಹೈ ಕದಮ್
ಜೋಷೆ ರೆಹ್ಮತ್ ತೋ ದಿಖಾ 
ಆನ್ಸು ಬೆಹ್ತೇ ಹೈ ಸದಾ 
ಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಯ ರಹ್ಮಾನ್  || ಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಯ ರಹ್ಮಾನ್  ||
   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.