Vyasanamaal (ವ್ಯಸನಮಾಲ್ ವಿಳಿಚ್ಚಿಡುಮ್ ನ್ಜಾನ್ ಯಾ ನಬೀ)

ಈ&hl=en_US&fs=1&">ಈ&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="415" height="250">

ವ್ಯಸನಮಾಲ್ ವಿಳಿಚ್ಚಿಡುಮ್  ನ್ಜಾನ್
ಯಾ ನಬೀ
ವ್ಯದಗಳೆಲ್ಲಾಮ್  ತೀರ್ಕ್ ಯಾ ಖೈರನ್ನಬಿ
ವಿಗಲಮಾಯ್  ಜೀವಿದಂ ಯಾ ಸಯ್ಯಿದಿ  (2)
ಆಶಯುಳ್ಳೋನಾನಿವಾನ್ ಖುಜ಼ು ಬಿಯದಿ (2)

ತಿನ್ಮಯಿಲ್ ಮುಂಗಿ ಕುಲಿಚ್ಚೋನಾಣು ನ್ಜಾನ್
ನನ್ಮ  ತನ್  ಸಂಗೇದಮೆ  ಕೇರುನ್ನು ನ್ಜಾನ್ ||2||
ಮಣ್ಮರಾಯುಂ ಮುಂಬ್ ರೌಲ ಕಂಡಿಡಾನ್
ಮಣ್ಮರಾಯುಂ ಮುಂಬ್  ತ್ವೈಬ ಚೆನ್ನಿಡಾನ್
ಕಣ್ ಕುಳಿರ್ಕಾನ್  ಮೊಹಮುಳ್ಳೋನಾಣ್   ನ್ಜಾನ್ ||2||

ದಾಹಮಾಲ್ ವಲಂಜೂರಿಕ್ಕಲ್ ನ್ಜಾನ್ ವರುಂ
ಸ್ನೇಹಮೆ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್
ಸ್ನೇಹಮೆ ಕೌಸ ರೊರಿಚ್ಛನ್ ತರು
ತಟ್ಟುಮೋ ಯಾ ಸಯ್ಯಿದಿ  ಆ ನಿನ್  ಕರಂ
ತಟ್ಟಿಯಾಲ್ ವೀ ಫಾಲ ಮಾಣಿ ಜೀವಿದಂ ।।೨।।

   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.