Urangaan Kidannalum (ಉರಂಗಾನ್ ಕಿಡನ್ನಾಲುಮ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಉರಂಗಾನ್ ಕಿಡನ್ನಾಲುಮ್ ಉಣರುನ್ನ ನೇರತ್ತುಂ
ಓರ್ಕ್ಕಾನ್  ಮರಕ್ಕಲ್ಲೇ
ಲ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ {{2}}

ವಿಷಮಂಙಳ್ ವನ್ನಾಲುಂ ಮನಸ್ಸ್ ತಳರ್ನಾಲುಮ್
ಕುಳಿರುಳ್ಳೋ ರಾಶ್ವಾಸಂ
ಲ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ {{2}}

ಸಂದೋಷಂ ಏರುಂಬೊಲ್ ಅಭಿಮಾನಂ ಉಯರುಂಬೊಲ್
ಮನಸ್ಸಿಲ್ ನಿರಯಟ್ಟೆ
ಲ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ {{2}}

ಶಿರ್ಕಿನ್ಡೆ ಕೂಟಂಗಳ್  ಮಲಪೂಲೆ  ವನ್ನಾಲುಂ
ಪರಯಾನ್ ಮಡಿಕ್ಕಲ್ಲೇ
ಲ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ {{2}}

ಉರಂಗಾನ್ ಕಿಡನ್ನಾಲುಮ್ ಉಣರುನ್ನ ನೇರತ್ತುಂ
ಓರ್ಕ್ಕಾನ್  ಮರಕ್ಕಲ್ಲೇ
ಲ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ {{2}}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy