Urangaan Kariyaade (ಉರಂಗಾನ್ ಕರಿಯಾದೆ ಕಾತಿರುನ್ನು ಕಾತಿರುನ್ನು )

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಉರಂಗಾನ್ ಕರಿಯಾದೆ ಕಾತಿರುನ್ನು   ಕಾತಿರುನ್ನು
ಪದಿಗನ್  ವ್ಯಧಾಯಾಲೆ ಪಾಡಿಡುನ್ನು
ಉದಯಂ ಮುಡಲ್ ಎನ್ನುಂ ಹಬೀಬೋರೆ ಕಾಣುವಾನ್
ಉಣರ್ವಿಲ್ ಸ್ವಲಾತೋಡ್  ನ್ಜಾನ್ ಇರುನ್ನು

ಉದಯಮೆ ನೀ ಇನ್ನ್ ಉದಿಕ್ಕಾದಿರುನೆನ್ ಗಿಲ್
ಹಬೀಬೋರೆ ಈ ರಾವಿಲ್ ನ್ಜಾನ್ ಕಾಣುಮೋ (೨)

ಪೂಮೆನಿಯಿಲ್ ಮುಳ್ಳು ಕೊಂಡಾಲ್ ಖಲ್‌ಬಿನ್ನ್  ಸಹಿಕ್ಕ್ಯುಲ
ಎನ್ನು ಪಾಡಿಯ ಖುಬೈಬೊರೆ ಇಷ್ಕಿನ್ನುಂ ಎನ್ನಿ ಲಿಲ್ಲ
ಎನ್ನಾಲುಂ ಪಗುತ್ತು  ನ್ಜಾನ್ ನಲ್ಗುಂ ಎಂಡೆ  ಕಲ್ಬುಂ

ಕದ್ದಮತ್ ಲೀ ಕದ್ದಮತ್ ಲೀ ಕದ್ದಮತ್ ಲೀ ಮಶ್ರಬಿ
ಹಲ್ಲಮತ್ ನೀ ಹಲ್ಲಮತ್ ನೀ  ಹಲ್ಲಮತ್ ನೀ ಯಾ  ನಬೀ
(ಉರಂಗಾನ್)

ಮುಲ್ಲಪ್ಪೂ ಮಣಕ್ಕಾತ  ಮೂಕಾಣೆ  ಎನಿಕ್ಕಿನ್ನುಂ (೨)
ಪಾಬ ಪಂಗಿಲ ಸಾಗರತ್ತಿಲ್
ತಾಲ್ನಿಡುಂ   ಓರು ಸ್ನೇಹಿಯಾಣೆ
ಪಾಬಾ ಮುಕ್ತದ  ನೇಡಿಡಾನಾಯ್
ತೇಡಿಡುನ್ನೊರು ದಾಹಿಯಾಣೆ

ಪಾದಿ ರಾವಿಲ್ ಒನ್ನು ಕಾಣಾನ್ ಕೊದಿಚ್ಚು ನ್ಜಾನ್ ಇನ್ನುಂ

ಕದ್ದಮತ್ ಲೀ ಕದ್ದಮತ್ ಲೀ ಕದ್ದಮತ್ ಲೀ ಮಶ್ರಬಿ
ಹಲ್ಲಮತ್ ನೀ ಹಲ್ಲಮತ್ ನೀ  ಹಲ್ಲಮತ್ ನೀ ಯಾ  ನಬೀ
(ಉರಂಗಾನ್)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy