Tilangum Madeena (ತಿಲನ್ ಗುಮ್ ಮದೀನ ಮರದಕ ಮೇಡಿ)

ಈ ಹಾಡಿನ ಧಾಟಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ

ತಿಲನ್ ಗುಮ್  ಮದೀನ ಮರದಕ ಮೇಡಿ
ತಿರು ನೆಬಿ ವಾರುಮ್  ಅನುಬಮ ವೀಧಿ
ತಿರಶಿಲ ವೀರದೇರೆ  ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಶೋಬಿಧ ನಾಡ್
ಚಾರುದ ರೌಲ ಶರೀಫನ್ನ್  ಅನುಗ್ರಹ ಮಂದಿರಂ ಪೋಲಿಮಯ ದೂಡೆ

ಪ್ರಗಾಷ ಸರೋವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಲೆ 
ಪ್ರವಾಜಗರೆ ಸ್ಮೃಧಿ  ಪಾಡುಗಯಾನೆ
ಯಾ ರಸೂಲೆ ಸ್ವಲ್ಲಾಲ್ಲಾಹ್ (2)

ಪ್ರಗಾಶ  ಸರೋವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಲೆ 
ಪ್ರವಾಜಗರೆ ಸ್ಮೃಧಿ  ಪಾಡುಗಯಾನೆ
ವಿಶ್ವ ಮಡನ್ಗಲೆ ಮಾನವ ಮಾನಸ ಪ್ರಣಯಮನೀಶಿ
ತಾರಾಗ ರಾಜ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿಯಿಲ್ ಆಯಿರಮ್  ಓದಿ ಸ್ವಲಾತ್ (ತಿಲನ್ ಗುಮ್)

ಮಾಮರು  ಮಣ್ಣಿಲ್ ತುಡನ್ಗಿಯ ವೀಜಿಗಳ್
ಹಕ್ಕಿನ್  ಬ್ರಾನ್ದಲ್ ಕೊಳುತ್ತಿಯ ನೂರೇ
ಯಾ ರಸೂಲೆ ಸ್ವಲ್ಲಾಲ್ಲಾಹ್ (2)

ಮಾಮರೂ ಮಣ್ಣಿಲ್ ತುಡನ್ಗಿಯ ವೀಜಿಗಳ್
ಹಕ್ಕಿನ್  ಬ್ರಾನ್ದಲ್ ಕೊಳುತ್ತಿಯ ನೂರೇ
ನೊಂದು ಕರಂಜ್ ಉಮ್ಮತ್ತಿನ್ ಗದಿ ಯೊರ್ತ್  ಹಬೀಬ್
ಪೊನ್ನು  ಮದೀನಾ  ತನ್ನಿಲೆ  ಮುನವ್ವರಯಿಲೆ
ಪುಣ್ಯ ನಿಲಾವ್ (ತಿಲನ್ ಗುಮ್)

ಅಂಬಿಯ ಕಣ್ಣಿಲ್ ಅಂದ್ಯ  ನೆಬಿಯೇ
ಅಲ್ ಅಮೀನೆನ್ನ ನಿಸ್ತುಲ್ಯ ಪೊರುಳೆ
ಯಾ ರಸೂಲೆ ಸ್ವಲ್ಲಾಲ್ಲಾಹ್ (2)

ಅಂಬಿಯ ಕಣ್ಣಿಲ್ ಅಂದ್ಯ  ನೆಬಿಯೇ
ಅಲ್ ಅಮೀನೆನ್ನ ನಿಸ್ತುಲ್ಯ ಪೊರುಳೆ
ಸರ್ವ ಕಡಾಕ್ಷಂ ಆದಮ್ ಚೊರಿಂಜು – ಕೊಡುತ್ತೋರು ತಾಜಾ
ಜನ್ನತ್ತಿಲ್ ಉನ್ನತ ಪೀಡಮಿಲ್ ಉಪವಿಷ್ಟರಾಯುಲ್ಲೋರು ರಾಜ (ತಿಲನ್ ಗುಮ್)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy