Tawassul Baith (ಲಾಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲಾಹು)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 

ಲಾಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲಾಹು ಲಾಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲಾಹ್
ಲಾಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲಾಹು ಮುಹಮ್ಮದುರ್ರಾಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್

ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಙ್ಙಳ್ ನೇಡುವಾನ್
ಕುಟ್ಟಙ್ಙಳೆಲ್ಲಾಂ ನೀಙುವಾನ್
ಸ್ವರ್ಗತ್ತಿಲ್ ಒನ್ನಾಯ್ ಚೇರುವಾನ್
ಬದ್ರೀಙಳೇ ತುಣ  ರಬ್ಬನಾ…
 || ಲಾಇಲಾಹ ||

ಕಡಂ ವೀಡಿ ಸಂದೋಷಿಕ್ಕುವಾನ್
ಕುಡುಂಬಙ್ಙಳಿಲ್ ಗುಣಂ ಚೆಯ್ಯುವಾನ್
ಖೈರಾಯ ಪಾದಯಿಲ್ ನೀಙುವಾನ್
ಬದ್ರೀಙಳೇ ತುಣ ರಬ್ಬನಾ
 || ಲಾಇಲಾಹ ||

ದಿಕ್ರುಂ ಸ್ವಲಾತುಂ ನಿತ್ಯಮಿಲ್
ಚೈದ್ ಕುಶೂಉಂ ಸತ್ಯಮಿಲ್
ಸತ್ತಾಯ ಈಮಾನುಳ್ಳದಿಲ್
ಬದ್ರೀಙಳೇ ತುಣ ರಬ್ಬನಾ…
 || ಲಾಇಲಾಹ ||

ಸಂದಾನ ಸೌಭಾಗ್ಯತ್ತಿನುಂ
ಸೌಗರ್ಯಮುಳ್ಳೊರು ವೀಡಿನುಂ
ಪ್ರಸವತ್ತಿಲೆ ಎಳುಪತ್ತಿನುಂ
ಬದ್ರೀಙಳೇ ತುಣ ರಬ್ಬನಾ…
 || ಲಾಇಲಾಹ ||

ಪ್ರಷರುಂ ಪ್ರಮೇಹಂ ಷುಗರದುಂ
ಅಟ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಝುವನುಂ
ಷಿಫ ತನ್ನ್ ದೀರ್ಗಾಯುಸ್ಸಿನುಂ
ಬದ್ರೀಙಳೇ ತುಣ ರಬ್ಬನಾ….
 || ಲಾಇಲಾಹ ||

ಕಚ್ಚವಡಂ ಕೃಷಿ ಮುಝುವನುಂ
ಚೆಯ್ಯುನ್ನ ಜೋಲಿಯೊಕ್ಕೆಯುಂ
ಬದ್ರೀಙಳೆ ಬರಕತ್ತಿನಾಲ್
ರಹ್ಮತ್ತ್ ತಾಯಾ ರಬ್ಬನಾ
 || ಲಾಇಲಾಹ ||

ಎಲ್ಲಾ ಬಲಾಉಂ ಆಫತ್ತುಂ
ಎಡಙೇರುಗಳ್ ಮುಸ್ವೀಬತ್ತುಂ
ಬದ್ರೀಙಳೇ ಬರಕತ್ತಿನಾಲ್
ಎಮೈ ಕಾಕಣಂ ಯಾ ರಬ್ಬನಾ…
 || ಲಾಇಲಾಹ ||

ದಣ್ಣಂ ವಬಾ ವಾಸೂರಿಯುಂ
ಮಟ್ಟುಳ್ಳ ದೀನಂ ಅಡಙಲುಂ
ಬದ್ರೀಙಳೇ ಬರಕತ್ತಿನಾಲ್ ಶಿಫಯಾಕಣಂ ಯಾ ರಬ್ಬನಾ…
 || ಲಾಇಲಾಹ ||

ದಾಹ ಮೌತದ್ ಕೂಟಿಡುಂ
ಇಬ್ಲೀಸ್ ಕೂಝೀನೆ ಕಾಟಿಡುಂ
ನೇರಂ ಲಈನವನಾಟುವಾನ್
ಬದ್ರೀಙಳೆ ತುಣ ರಬ್ಬನಾ….
 || ಲಾಇಲಾಹ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy