Tamanna Muddatonse (ತಮನ್ನಾ ಮುದ್ದತೊನ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ತಮನ್ನಾ ಮುದ್ದತೊನ್ ಸೆ ಹೈ ಜಮಾಲ್-ಎ-ಮುಸ್ತಫಾ ದೆಖೂನ್
ಇಮಾಮ್-ಉಲ್-ಅಂಬಿಯ ದೆಖೂನ್, ಹಬೀಬ್-ಎ-ಕಿಬ್ ರಿಯಾ ದೆಖೂನ್ ||2||

ವೋ ಜಿನ್ಕೆ ದಂ ಕದಂ ಸೆ ಸುಬಹ್ ನೇ ಭೀ ರೋಷ್ನಿ ಪಾಯಿ ||೨||
ತಮನ್ನಾ ಕಲ್ಬ್-ಎ-ಮುಜ಼್ದುರ್ ಕಿ ವೋ ದುರ್ರ್-ಎ-ಬೆಬಹಾ ದೇಖೂನ್ ||2||

ಕದಮ್ ಬಾಹಿರ್ ಮದೀನಾ ಸೆ ತಸವ್ವೂರ್ ಮೈ ಮದೀನಾ ಹೈ ||2||
ಇಲಾಹಿ, ಯಾ ಇಲಾಹಿ ಅಜ಼್ಮಾತೋನ್ ಕಿ ಇಂಥಿಹ ದೇಖೂನ್ ||2||

ವಮಬ್ಧ ಖಲ್ಕೆ-ಎ-‘ಆಲಮ್ ಕಾ ದರೂದ್ ಉನ್ಪರ್ ಸಲಾಮ್ ಉನ್ಪರ್||2||
ಮೇರೆ ಮೌಲಾ ಎ ಮೌಕಾ ದೆ ಕೆ ಖತ್ಮ್-ಉಲ್-ಅಂಬಿಯಾ ದೆಖೂನ್ ||2|| ||ತಮನ್ನಾ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy