Snehattal Saadaram (ಸ್ನೇಹತ್ತಾಲ್ ಸಾದರಂ)

ಈ&hl=en_US&fs=1&">ಈ&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="415" height="250">

ಸ್ವಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದಿನ
ಸಲ್ಲಿಂ ಅಲಾ ಹಬೀಬಿನ

ಸ್ನೇಹತ್ತಾಲ್ ಸಾದರಂ
ತಿರು ತ್ವಾಹ ನೆಬಿಯೇ
ವಾಯ್ತಿಡಾಮ್
ಸಾಹೋದತ್ತಾಲೇ  ಮುತ್ತಿನ ಪೋರಿಶಂಗಲ್
ಪಾಡಿಡಾಮ್

ಆಟಲ್ ರಸೂಲ್ ಪಿರನ್ನು
ಒಲಿವಿಂಡೆ  ಒಳಿವಾಯ್ ವನ್ನು (2)
ಕಾರುಣ್ಯಂ ಪೈದಿರಂಗುನ್ನೆ
ಕಣ್ಣಾಗೆ ಕುಳಿರ್ ಪಗರುನ್ನೇ

( ಸ್ವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾ….)
(ಸ್ನೇಹತ್ತಾಲ್ ಸಾದರಂ… )

ಉಡಯೋನ್ ಕಣಿಂಜುಳ್ಳ ಔದಾರ್ಯಮೇ
ಉಮ್ಮತ್ತಿನ್ನಾಯ್ ಲಭೀಚ್ಚ ಸೌಭಾಗ್ಯಮೆ

ಅರಗಿಂಡೆ ಅರಗಾಯ ಮಾಣಿಕ್ಯಾಮೇ
ಅದಿರಿಲ್ಲ ಕನಿವಿಂಡೆ ಸಾಗರಮೇ

ಸಾಂದ್ವಾನಮೇ   ಶಾಂದಿಯುಮೆ
ಸಾತ್ವಿಗರೇ ಒರ್ತಿಡುಮೇ

(ಸ್ನೇಹತ್ತಾಲ್ ಸಾದರಂ… )

ಅರಿವಿಂಡೆ  ನಿರ ದೀಪಂ ತಾರಗಂ
ಅಳಿವಿಂಡೆ ಫಲಂ ತಾರ್ತುಮ್  ಪೂಮಾರಂ
ಅರಗಿಂಡೆ ಅರಗಾಯ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೇ
ಅಗಿಲರ್ಕುಂ ಪ್ರಭಾಯಲೆ ಪೂರಿಡುಂ

ಖಾತಿಂ ರಸೂಲ್
ತ್ವಾಹ ರಸೂಲ್
ಮಾಲಿಕಿಂಡೆ 
ದೂದರ್ ರಸೂಲ್

(ಸ್ನೇಹತ್ತಾಲ್ ಸಾದರಂ… )

   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.