Shaikhana Ya Shaikhana (ಶೈಖಾನ ಯಾ ಶೈಖಾನಾ)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಬರೆದವರು: ಕೆಲೀಮ್ ಗುಲ್ವಾಡಿ

ಶೈಖಾನ ಯಾ ಶೈಖಾನಾ ಶೈಖಾನ ಯಾ ಶೈಖಾನಾ
ಶೈಖಾನ ಯಾ ಶೈಖಾನಾ ಸೈಯಾದಿ ಅಜ್ಮಿರ್ ವಲಿ
ಖಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಝೋರೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಕಡಲಾಮ್ ವಲೀಯರೆ
ಪಾವಿಗಳ್ ನಂಗಳೇ ಕಾಕಣೆ ಪಾವಂ ಪೊರುತಂಗಿಳ್ ಚೇರ್ಕನೇ(ಶೈಖಾನ)

ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಹಿಂದೆನ್ನ ಕಿರ್ತಿಯಿಲ್ ಕುದ್ರತ್ ನಾಟ್ಟಿಲ್ ನಿರಂಜ್ಞವರ್
ಸೂರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸಾಯಿ ವಾನವರ್ ಖಾಜ ಮುಹಿನುದ್ದಿನ್ ಜಿಸ್ತಿಯೋರ್ (ಶೈಖಾನ)

ಮಂಬುರ ಪೂ ಮಕಾಮಿಲೆ ಮೌಲಾ ತಬೀಲ ಪಾಸೀಲೇ
ಇಂಬಪೂವಾಯ ಖುತುಬೊಳಿ ಸೈಯದ್ ಅಲವೀ ರಲಿಯಲ್ಲಾ
ಮಡವೂರಿಲ್ ವಾಲುನ ರಾಜರೇ ಮೆಹಬೂಬರ್ CM ಮಷ್ ಹೂರರೆ
ಕುತ್ಬುಲ್ ಆಲಮ್ ಎನ್ನ ತಾಜರೇ ಶೈಖ್ ಮಡವುರ್ ತಿಂಗಳೇ

ಶೈಖಾನ ಯಾ ಶೈಖಾನಾ ಶೈಖಾನ ಯಾ ಶೈಖಾನಾ
ಶೈಖಾನ ಯಾ ಶೈಖಾನಾ ಸೈಯದಿ ಮಡವೂರ್ ವಲೀ
ತಮ್ಮ ರೀಲಿನ್ ಕದ್ ಅತ್ತಾವು ಕಾಮೀ ಲುಷಿ ಪಾಬೀಖೂ
ಲಯ್ ಸಾ ಬಿಲ್ ಇಲಾಜಿ ಬಲ್ ಬಿಲ್ ಹೌಲೀ ಯಾ ಮಡವೂರ್ ವಲಿ (ಶೈಖಾನ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2022 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy