Roula Sharifile Raajavore(ರೌಳಾ ಶರೀಫಿಲೇ ರಾಜಾವೋರೇ)

ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್
ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್(2)

ರೌಳಾ ಶರೀಫಿಲೇ ರಾಜಾವೋರೇ
ತ್ವಾಹ ರಸೂಲಾಯ್ ಅಣಂಙವರೇ(2)
ಕಾಣುವಾನ್ ಎನ್ ಸ್ವಪ್ನಂ ಕಲ್ಬುಮಾಯ್ ಞಾನ್
ಮದ್ಹೂ ಗಳ್ ಈಣತ್ತಿಲ್  ಪಾಡಿ ಡಾಮ್ ಞಾನ್….
ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್
ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್(2)

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಆಮೀನ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಯ್,,,
ಮಕ್ಕತ್ತು ದಿಚ್ಚೋರು ಆಟ್ಟಲ್ ನೆಬಿಯೇ,, (2)
ಜೀವೀಧಂ ಮಾದ್ರೂಗಾ  ಕಾಟ್ಟಿಯೋರೇ,,
ಸತ್ಯತ್ತಿನ್ ಪಾದಯಿಲ್ ನೆಯಿಚ್ಚೋವರೇ…

ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್
ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್(2)

ರೌಳಾ ಶರೀಫಿಲೇ ಮಾಣಿಕ್ಯಮಾ
ಮುತ್ತು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಮಾಣಿಕ್ಯಮಾ,(2)
ಉಮ್ಮ ತ್ತಿನ್ಮಯಾಯ್  ನೇರಿಟ್ಟೋರೇ,,,
ರಾಜಾಧಿ ರಾಜಾಂಡೆ ಇಶ್ಕಿನ್ ನಿಧಿಯೇ,,,

ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್
ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್(2)

ಮಿಹ್ ರಾಜ್ ರಾವಿಲೇ ಮಣವಾಲನಾಯ್
ವಾಳ್ತೀಯ ತ್ವಾಹಾ ಹಬೀಬೋರೇ,, (2)
ತಿನ್ಮಯಿಲ್ ನನ್ಮಯ ನೇರಿಟ್ಟೋರೇ,,
ರಾಜಾಧಿ ರಾಜಂಡೆ ಇಶ್ಕಿನ್ ನಿಧಿಯೇ…

ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್
ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್(2)…

Credit : Way To Madeena WhatsApp Group

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.