Pyaari Maa Mujko (ಪ್ಯಾರಿ ಮಾ ಮುಝ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಪ್ಯಾರಿ ಮಾ ಮುಝ್ ಕೊ ತೆರಿ ದುಆ ಚಾಹಿಯೇ
ತೆರೆ ಆನ್ಚಲ್ ಕಿ ಠನ್ಡಿ ಹವಾ ಚಾಹಿಯೇ
ಪ್ಯಾರಿ ಮಾ ಮುಝ್ ಕೊ ತೆರಿ ದುಆ ಚಾಹಿಯೇ

ಲೋರಿ ಘಾ ಗಾ ಕೆ ಮುಝ್ ಕೊ ಸುಲಾತಿ ಹೈಂ ತೂ
ಮುಸ್ಕೂರ ಕರ್ ಸವೇರೆ ಜಗಾತಿ ಹೈಂ ತೂ

ಮುಝ್ ಕೊ ಇಸ್  ಕೆ ಸಿವ ಔರ್ ಕ್ಯಾ ಚಾಹಿಯೇ.
ಪ್ಯಾರಿ ಮಾ ಮುಝ್ ಕೊ ತೆರಿ ದುಆ ಚಾಹಿಯೇ

ತೆರೆ ಮಂತಾ ಕೆ ಸಾಯೆ ಮೇನ್ ಫೂಲೋ ಫಾಲೋ
ತಾ ಮಗರ್ ತೆರಿ ಉಂಗ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬಡ್ತಾ ಚಾಲೂ

ಆಸ್‌ರ ಬಸ್ ತೆರೆ ಪ್ಯಾರ್ ಕಾ ಚಾಹಿಯೇ.
ಪ್ಯಾರಿ ಮಾ ಮುಝ್ ಕೊ ತೆರಿ ದುಆ ಚಾಹಿಯೇ

ತೆರಿ ಖ್ಹಿದ್ಮತ್ ಸೆ ದುನಿಯಾ ಮೇನ್ ಅಜ಼್ಮತ್ ಮೇರಿ
ತೆರೆ ಖದ್ಮೋ ಕೆ ನೀಚೆ ಹೈ ಜನ್ನತ್ ಮೇರಿ

ಉಮ್ರ್ ಭರ್ ಸರ್ ಪೇ ಸಾಯಾ ತೆರಾ ಚಾಹಿಯೇ.
ಪ್ಯಾರಿ ಮಾ ಮುಝ್ ಕೊ ತೆರಿ ದುಆ ಚಾಹಿಯೇ

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.