Punjiriyaay Vidarunna (ಪುಂಜಿರಿಯಾಯ್ ವಿಡರುನ್ನ ವದನಂ)


ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಪುಂಜಿರಿಯಾಯ್ ವಿಡರುನ್ನ ವದನಂ
ಪೂಮದಿಯಾಯ್  ಉಯರುನ್ನ ನಾದಂ
ವಿಡವಾಂಗುಂ ನೇರಂ ಉಮರೊನ್ನು  ತೇಂಗಿ
ಪೂಂಗುಯಿಲ್ ನಾದಂ ಬಿಲಾಲೊನ್ನು ಇಡರಿ
ಉಸಮಾನೋರ್ ನಯನಂ ಕಣ್ಣೀರಾಯ್  ತೂಗಿ
ಅಲಿಯಾರ್ ತಂಗಲ್ ವಿರಹತ್ತಿಲ್ ಮುಂಗಿ (ಪುಂಜೀರಿ)

ಮೌತಿಂಡೆ  ವೇದನ ಅಣಯುನ್ನು  ಮದಿಯೋರಿಲ್
ಕರಯುನ್ನ  ಪೂಕನ್ಣೀರ್ ಅರಿಯಾದೆ ಓರುಗುನ್ನೆ (2)
ಉಮ್ಮತ್ತಿ ಎನ್ನ್  ಉರಚ್ಚುಳ್ಳ ವಜನಂ (2)
ಕೇಟ್ ಕೊಂಡ್ ಫಾತಿಮಾ ಕರಯುನ್ನು
ಉಪ್ಪಾ ಉಪ್ಪಾ ಉಪಾ (2)
ವಿಡ ಪರಯುಗಯಾಣೊ ಉಪ್ಪ(2) – ಪುಂಜಿರಿಯಾಯ್

ರೌಳಾಯಿಲ್ ವಿರಿಯಾನಾಯ್ ಪೂಮೇನಿ ಎತ್ತುನ್ನೆ
ಪೂಮುಗಂ  ಕಂಡಿಟ್ಟುಮ್  ಕೊಡಿ ತೀರಾದೊರುಗುನ್ನೆ (2)
ಅಗಲೇ ಪಿರನ್ನುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಾ ವಿದುಂಬಿ  -2
ಪೂಮುತ್ತಿನ್ ಪೂಮೇನಿ  ಎನ್ನಿಲ್ ಕಣಿಯಿಲ್ಲೆ
ನೆಬಿಯೇ ಮದಿಯೇ ನ್ಜಾನ್ ತನಿಚ್ಛಾಯೆ -2
ಇನೀ ಎನ್ನ್ ಕಾಣುಂ ನ್ಜಾನ್ ಎನ್ ತಿರು ನೂರೇ -2 (ಪುಂಜಿರಿಯಾಯ್)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy