Pularuvolam Jnaan Kidannu (ಪುಲರುವೊಲಮ್ ಜ್ಞಾನ್ ಕಿಡನ್ನು)

ಪುಲರುವೊಲಮ್ ಜ್ಞಾನ್ ಕಿಡನ್ನು
ತ್ವಾಹ  ವನ್ನಿಲ್ಲಾ…..
ಪಾವಿಯಾನೆನ್ ಆರುಮೆನ್ಡೆ
ಆಶಾ ತೀರ್ನಿಲ್ಲಾ….

ಪೂ ಮನಂ ವೀಶುಮ್ಮದೀನ
ಒನ್ನ್ ಕಂಡಿಲ್ಲ….
ಪಾವಿ ಪಾಡಿಯ ಪಾಟಿಲಿಶ್ಕಿಲ್
ಯಾದಯೋನ್ನಿಲ್ಲಾ… (ಪುಲರುವೊಲಮ್)

ಕಾತು ಕಾತು ಜ್ಞಾನ್ ಕಿಡನ್ನು
ಕಾಟ್ಟು ವನ್ನು ಕುಳೀರ್ ತನ್ನು….|| 2 ||
ಕಾತಿಡುಮ್ ಪೆರಿಯೋನಿಲ್ ಹಮ್ದ್ …. ಚೊಲ್ಲಿ ಕಿಡನ್ನೂ…
ತ್ವಾಹ ತಿಂಗಳೇ ಕಾಣುವಾನಾಯ್ .. ಕಲ್ಬ್ ಕೊದಿಚ್ಚು….
ಕನವಿಲೊನ್ನು ವಿರನ್ನ್ ವನ್ನಾಲ್ ಎನ್ನ್ ಮೋಹಿಚ್ಚು…(ಪುಲರುವೊಲಮ್)

ಪುಲರಿಯಿಲ್ ದಿಕುರುಗಲ್   ಪಾಡಿ
ಮೋಹ ಪೂಂಗುಯಿಲುಮ್ ಪರನ್ನು …।।2।।
ಪಾಲಾಗಣ್ಯಮತ್ತಿ ನಾಯಿ ಜ್ಯಾನ್ ಸುಬುಹಲುನರ್ನು….
ಪಾಳೋಲಿಪ್ಪೊ, ಪುಮುಗಂ… ಮನಸ್ಸಿಲ್ ಒರ್ತೋ….
ಪಾವಿ ವೀಡುಂ ಮದದ್ ತೇಡಿ ….  ಪಾಡಿದುನ್ನು…. (ಪೂಳರೂಪೋಲಂ)

ಮೊಹಮುಂಡ್  ಮದೀನಾ ಕಾಣಾನ್
ಮುತ್ತಿನ್  ರೌಳ ಚಾರೆ ಕೂಡಾನ್  ।।2।
ಮಧಹ್  ಪಾಡಿ ಪಡಿ ಜ್ಞಾನೆಂ  ಎತಿಡುಂ ಚಾರೆ….
ಮೌತಿನ್ ಮುನ್ನೆ ಎಂ ಮುರಧ್ ತೀರ್ತಿಡ್ ಕೋನೆ….
ಮಾನಸಂ ಕುಲಿರೆಗಿ ರಹಮತೆಗೀಡೂ ಕೊನೆ ( ಪೂಳರೂಪೋಲೇಂ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy