Patt Masam Chummanorumma (ಪತ್ತು ಮಾಸಂ ಚುಮನ್ನೊರುಮ್ಮ)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಪತ್ತು  ಮಾಸಂ ಚುಮನ್ನೊರುಮ್ಮ
ನಿತ್ಯ ಕ್ಲೇಶಂ ಸಹಿಚ್ಚೊರುಮ್ಮ
ಕ್ಲೇಶಮೊಕ್ಕೆ  ಕ್ಷಮಿಚ್ಚು ಸ್ವಪ್ನಮ್
ಕಂಡು ಆ ಉಮ್ಮ – ನಮ್ಮೆ
ನೋವದುಂ ಸಹಿಚ್ಚು ಪ್ರಸವಿಚ್ಚು ಪೊನ್ನುಮ್ಮ

ಉಮ್ಮಯುಂ  ತಾರಾಟು ಪಾಡಿ
ಊಣುರಕ್ಕತ್ತಿನ್ನ ವಾಟ್ಟಿ
ಪಾದಿ  ರಾವುಂ ಪಗಲದಾಕಿ
ಉಮ್ಮಯುಂ ಪಾಡಿ – ನಮ್ಮೆ
ಪಾಡಿ ಪಾಡಿ ಉರಕ್ಕಿ  ಎತ್ರ ನಾಳುಗಳ್ ಕೂಡಿ

ಒನ್ನು ಕರಂಜಾಲ್ ಓಡಿ ಎತ್ತುಂ
ಉಳ್ಳುರುಕ್ಕತ್ತಾಲೆ ಎತ್ತುಂ
ವಾರಿ ಪುನರ್ನ್  ಮಾರಿಲ್ ಚೇರ್ತ್
ಉಮ್ಮಯುಂ  ವೆಕ್ಕುಂ – ನಮ್ಮೆ
ಪಾಡಿ ಪಾಡಿ ಯುರಕ್ಕಿ ಎತ್ರ ನಾಳುಗಲ್ ಕೂಟಿ

ಪಿಚ್ಚ ವೆಚ್ಚ ನಡನ್ನಿಡಾನುಮ್
ಮೆಚ್ಚ ಮಾಯಿ ವಳರ್ನಿಡಾನುಮ್
ಇಚ್ಛ ಕಲ್ಬಿಲ್ ಎತ್ರ ವೆಚ್ಚು
ಒನ್ನು ಕಾಣಾನುಮ್ – ಭಾಶಾಯಿಲ್
ಇಲ್ಲ ವಾಕದೀಲ್ ತುಲ್ಯಮಾಯಿ ಟೊನ್ನ್  ಪರಯಾನುಂ

ಮಕ್ಕಳುಂ ವಳರ್ನ್ ಪೋಯಿ
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ ಮಕ್ಕಳದಾಯಿ
ಉಮ್ಮಯುಂ  ತಳರ್ನ್ ಎಲ್ಲುಮ್
ತೊಲಿಯದುಮಾಯ್ – ಅವರುಡೆ
ದಂತಂ  ಪೊಯಿ  ಚಂದ ಮಿಲ್ಲ ವೃದ್ಧಾಯುಮಾಯಿ

ಮುಕ್ಕಿಲಾಣ್ ಉಮ್ಮ  ಇನ್ನ್
ಮಕ್ಕಳೋ ತಿರಿಂಜು ನಿನ್ನ್
ನೊಂದ್ ಪೆಟ್ಟೊರು ಕಾಲಮೋರ್ತು
ಕಲ್ಬ್  ನೀರುನ್ನು – ಉಮ್ಮಯುಂ
ಕದನ ಬಾರಂ ಪೇರಿ  ನೀರಿ ನೀರಿ ಕರಿಯುನ್ನು

ಉಮ್ಮ  ಇನ್ನೊರು ಭಾರಾಮಾಯಿ
ಉಮ್ಮಯೆ ಮಾರನ್ನು ಪೋಯ್
ಉಮ್ಮ  ತನ್ನಮ್ಮಿಂಜ ಪಾಲಿನ್
ಮಧುರವುಂ ಪೋಯಿ – ಉಮ್ಮ
ವೃದ್ದ ಸದನಗತಿನ್ಡಗತ್ತ್ ಕಣ್ಣು ನೀರಾಯಿ

ಉಮ್ಮಮಾರುಡೆ ಕಾಲಡಿಯಿಲ್
ಉನ್ಡ್ ಸ್ವರ್ಗಂ ಎನ್ನ ವಜನಂ
ವಲ್ಲಳ್ ನೆಬಿಯದ್  ವೆಲ್ಲಿಯಾದಿನ್
ತಳ್ಳಿ ಅರಿಯೇಣಂ -ಮಕ್ಕಳ್
ಉಮ್ಮಮಾರುಡೆ  ಪ್ರೀತಿ ವಾಂಞಿ  ನೇಡನಂ ಸ್ವರ್ಗಂ

ಪತ್ತು  ಮಾಸಂ ಚುಮನ್ನೊರುಮ್ಮ
ನಿತ್ಯ ಕ್ಲೇಶಂ ಸಹಿಚ್ಚೊರುಮ್ಮ
ಕ್ಲೇಶಮೊಕ್ಕೆ  ಕ್ಷಮಿಚ್ಚು ಸ್ವಪ್ನಮ್
ಕಂಡು ಆ ಉಮ್ಮ – ನಮ್ಮೆ
ನೋವದುಂ ಸಹಿಚ್ಚು ಪ್ರಸವಿಚ್ಚು ಪೊನ್ನುಮ್ಮ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy