Parijaada Poovalle (ಪಾರಿ ಜಾದ ಪೂವಲ್ಲೆ )

ಈ&hl=en_US&fs=1&">ಈ&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="415" height="250">

ಪಾರಿ ಜಾದ ಪೂವಲ್ಲೆ
ಪಾರಿನಾಗೆ ಖೈರಲ್ಲೇ.
ನೆರಿನ್ ಸಾರಂ ಓದಿಯ ದೂದೇ
ನಿಅಮತ್ತಾಯಾ ಸಯ್ಯಿದರೆ(2)

ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಾಲಾಮು ಅಲೈಕಾ ಯಾರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್.
ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಾಲಾಮು ಅಲೈಕಾ ಯ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್(2).

ಹಕ್ಕಿನಿತ್ತಂ  ಪಡಣಂ ತನ್ನ್  ಶಕ್ಕ್ ತೀರ್ತ  ಮುತ್ತಲ್ಲೇ.
ಹರಮಿನ್  ನಾಟೀಲ್ ಇಲ್ಮಿನ್ ಕುಳಿರ್ ಚೊರಿನ್ ಜುಳ್ಳೊರ್  ನೂರಲ್ಲೇ(2)(ಅಸ್ಸಲಾತು)

ಏಗಾಂದಮಾಯ್  ಹೀರಾ  ತನ್ನಿಲ್ ಧ್ಯಾನಂ ಚೈದ  ಯಾಸಿನೆ.
ಭಾಗ್ಯಂ ಞಙಲ್ಕಾಗೆ  ಏಗಿಯ   ಖೈರುಲ್  ವರಾ  ನೆಬಿಯೋರೇ(2)(ಅಸ್ಸಲಾತು)

ವಿನಯಂ ಸ್ನೇಹಂ ಸಹನಮ್ ರಾಜ
ಸ್ನೇಹಂ  ಬೋದನ ಚೈದೋರೇ.
ವಿನಗಲ್ ತೀರ್ಥ್ ಗುಣಪಾದಗಳಿಲ್ ಚೇರ್ತ ರಸೂಲೆ ಹಾಮಿದರೆ(2)(ಅಸ್ಸಲಾತು)

ಉಮ್ಮಿಯಾಯಿ ವಲರ್ನು ಜ್ಞಾನ  ಪದವುಗಳ್ಕೇರಿಯ ಮಹಮೂದೆ.
ಉಳ್ಳಿಲ್ ಈಮಾನ್  ಊಟಿಯ ತ್ವಾಹ ಸಯ್ಯಿದುಲ್ ಅಂಬಿಯ ಮಬ್ ರೂರೇ(2)(ಅಸ್ಸಲಾತು)(ಪಾರಿಜಾತ)(ಅಸ್ಸಲಾತು 2)

   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.