Nokiyaal Punyam (ನೋಕಿಯಾಲ್ ಪುಣ್ಯಂ ಲಭಿಕ್ಕುಂ ಮುಗನೇತ್ರಂ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನೋಕಿಯಾಲ್ ಪುಣ್ಯಂ ಲಭಿಕ್ಕುಂ ಮುಗನೇತ್ರಂ
ನೊಂಬರಂ ಸುಗಮಾಯ್ ಕರುದುಂ ಕಧಾ ಪಾತ್ರ
ಉಮ್ಮ ಮಾತ್ರಂ ಉಮ್ಮ ಮಾತ್ರಂ

ಒನ್ನು ನೀ ಓರ್ಕು ನಿನ್ ಕುಂಜು ದಿನಾ ರಾತ್ರಂ
ಒನ್ನೂರಂಗೀಲಾ  ಪಾದಿ ರಾವಿಲುಂ ಆ ನೇತ್ರಂ
ಉಮ್ಮ ಮಾತ್ರಂ ಉಮ್ಮ ಮಾತ್ರಂ

ಆ ತಿರು ಪಾದತ್ತಿನ್ ಚೋಟಿಲೆನ್ಡೆ ಸ್ವರ್ಗಮಾ
ಆ ಕರಂ ಪಿಡಿಚ್ಚು ನ್ಜಾನ್ ನಡನ್ನು ಸ್ವಂದಮಾಯ್
ಆ ಮುಲಪ್ಪಲಿನ್ನುಮ್ ಯೆನ್ಡೆ ಸಿರಯಿಲ್ ಶಕ್ತಿಯಾಯ್
ಆ ಮಡಿಯಿಲ್ ನಿನ್ನುಂ ದಿಕ್ರಿನ್ ಈಣಮ್ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಯ್

ಯೆನ್ಡೆ ನನ್ಮೈಕ್ಯಾಯ್ ಎನ್ನುಂ ತೆಡುನ್ನುಮ್ಮ
ಒನ್ನುಂ ತಿನ್ನಾದೆ ಕಾತು ನಿಲ್ಕುನ್ನುಮ್ಮ
ಏಗನಲ್ಲಾಹ್ ಕ್ಕ್ ಶೇಷಂ ಅಭಯ ಕೇಂದ್ರಂ
ಎನ್ನುಂ ಉಮ್ಮ ಮಾತ್ರಂ ಉಮ್ಮ ಮಾತ್ರಂ || ನೋಕಿಯಾಲ್ ||

ಆ ಮುಗತ್ತ್ ನೋಕಿ ಛೇ ಯೆನ್ನಕ್ಶರಮ್ ಪೋಲುಂ
ಆವರುದೆನ್ ಓದಿಯಿಲ್ಲೆ ರಬ್ಬಿನ್ ವಾಕಾಲುಂ
ಪೆಟ್ಟ ತಳ್ಳಯೆ ವೆರುತ್ತು ವ್ಯಸನಮೆಗಿಯ
ಕುಟ್ಟಂ ಅಳ್ಲಯುಂ  ಪೊರುತ್ತಿಡಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಮಾ

ಎಂದು ಚೈದಾಲುಂ ಯೆನ್ಡೆ ಕುಂಜಲ್ಲೇ ನೀ
ಎನ್ನ ಸ್ನೇಹತ್ತಾಲ್ ಎಲ್ಲಾಂ ಮರಕ್ಕುನ್ನೂಮ್ಮ ||2||
ಮಣ್ನಿಲ್ ಕ್ಷಮಯೆನ್ನ ವಾಕಿನ್ಡೆ ಅರ್ಥಂ
ಎನ್ನುಂ ಉಮ್ಮ ಮಾತ್ರಂ ಉಮ್ಮ ಮಾತ್ರಂ  ||2|| || ನೋಕಿಯಾಲ್ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy