Nanga Bhaartha Deshattanga (ನಂಙ ಭಾರತ ದೆಶತ್ತನ್ಙ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನಂಙ ಭಾರತ ದೇಶತ್ತನ್ಙ
ಒನ್ನಾವೊನು ಬ್ಯಾರಿ ನಂಙ
ಈ ಭಾರತ ದೇಶತ್ತ್ ಗ್
ಓರುಕೋನು ಚ್ವಾರೆ  ನಂಙ ||2|

ಈ ಮಣ್ಣುರೊ ಪಡಯೊನುಗು
ನೆಇಚಾರ್  ಮಹಾತ್ಮರಂಙ
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಜೀ ಟಿಪ್ಪು  
ಸುಲ್ತಾನ್  ರಳಿಯಲ್ಲಾಹ್
ನೆಹರುಂ ಆಜ಼ಾದುಮ್ 
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸೂ ಇಂಙ  || ನಂಙ ಭಾರತ ||

ಈ ಮಣ್ಣಿಲ್ ಮೆರೆಯೋನುಗು
ಭಾಗ್ಯಿನ್ನೊ ಬ್ಯಾರಿ ನಂಙ
ನೀ ಜೀಮತ್ತೋ ತ್ಯಾಗಾಕ್
ಋಣ ತೀರುವ ಕಣಕ್ಕಾಕ್
ಕೈ ವಯತುವ ನಂಙ ಎಲ್ಲಾ
ಈ ದೆಶತ್ತೊ ಕಾಕೊನುಗು  || ನಂಙ ಭಾರತ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy