Namma Bharata (ನಮ್ಮ ಭಾರತ)

ನಮ್ಮ ಭಾರತ
ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡುತ
ನಾವೆಲ್ಲರೊಂದೆ ಭಾವ ದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಸಾರುವಾ
ಈ ದ್ವನಿಯಲಿ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೂಡಲಿ
ಮಾಸಿ ಹೋದ ವೀರ ನುಡಿಯ ಬೆಳಕು ತನ್ನಿರಿ
                               
                                         (ನಮ್ಮ ಭಾರತ)

ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಿ
ನೀತಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ
ಜಾತಿ ವರ್ಣ ಭಾವವನ್ನು ಸರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ಈ ಸಮಯದಿ
ಗುಣವಂತರಾಗಿರಿ
ಸಕಲ ಧರ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖದಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳಿರಿ -2
ಧೀರ-ವೀರ-ಯೋಧರ ಚರಿತ್ರೆ ಕಲಿಯಿರಿ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವ ತಿಳಿಯಿರಿ -2
                               
                                        (ನಮ್ಮ ಭಾರತ)

ಗಾಂಧೀಜಿಯು
ಆಹಿಂಸೆ ಮಾರ್ಗದಿ
ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಿಂತು ಬೆಳೆಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿದು
ಮೈಸೂರಿನ- 
ಸುಲ್ತಾನರು
ಜೀವ ತೆತ್ತು ತಂದ ಸೊತ್ತು ಮುತ್ತಿನಂತದು -2
ಹಲವು ದರ್ಮ ಶೂರರ ಹೆಸರು  ಮೊಳಗಲಿ
ದಿನವು ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿ-2
                             
                                      (ನಮ್ಮ ಭಾರತ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy