Naariyat Swalat Cholli (ನಾರಿಯತ್ ಸ್ವಲಾತ್ )

ನಾರಿಯತ್ ಸ್ವಲಾತ್ ಚೊಲ್ಲಿ
ಞ್ಯಾನ್  ಕಿಡನ್ನ ನೇರಂ
ಪಾರಿಲ್ ಎತ್ತುಂ ಕನವಿಲ್ ಕಂಡು
ಮುತ್ತು ರಸೂಲಿನ್ ರೂಪಂ

ಕಂಡ್ ಞ್ಯಾನ್ ಉಣರ್ನು
ಸ್ವಲಾತುಗಳ್ ತುಡರ್ನು
ಒರು ಚಂದ್ರ ಕಾಂದಿ  ಪೋಲೆ
ಒಳಿ ತೂಗಿ ವನ್ನ ನೂರೇ

(ನಾರಿಯತ್)

ಆ ರೌಲಯಿಲ್ ಚೆನ್ನ್
ಸಲಾಮ್  ಚೊಲ್ಲುವಾನ್
ಆಗ್ರಹಂಙ ಳಾಲ್
ಸದಾ ಕರಂಞು  ಞ್ಯಾನ್

ಮಕ್ಕ ಮದೀನತ್ತೆತ್ತುಂ ಸುದಿನಂ
ಎನ್ನ್ ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್
ಹಕ್ಕಾಯ ದೀನ್ ತನ್ನೊರ್ ಅಮೀನೇ
ಕಾಟು  ನೀ ಅಲ್ಲಾಹ್

(ನಾರಿಯತ್)

ಅಬೂಬಕ್ಕರುಂ ಪಿನ್ನೆ
ಉಮರ್ ಖತ್ತಾಬ್
ಅಂದಿ  ಉರಂಙುಮ್
ಮಣ್ಣಿಲ್ ಉಳ್ಳ ಪೂಂಗಾವ್

ಹುಜುರತ್ತು ಷರೀಫ್ ಕಾಣಾನ್
ನೀ ವಿಧಿಕಲ್ಲಾಹ್
ಹಿಜಿರ ಪೋಯ ಮಣ್ಣಿಲೊನ್ನ್
ಎನ್ನೆ  ನಿರ್ತಲ್ಲಾಹ್

(ನಾರಿಯತ್)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy