Naanum Madeenatt Ponu (ನಾನುಮ್ ಮದೀನತ್ತ್ ಪೋನು)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

✍?ಆಶಿಕ್ ಸರಳೀಕಟ್ಟೆ

ನಾನುಮ್ ಮದೀನತ್ತ್ ಪೋನು –
ನಂಡೋ ಕಲ್ಬೂರೋ ಆಸೆ ತಿರೋಣೂ (2)

ಇಷ್ಕೂ ರೋ  ಬೈತ್  ಪಾಡೋಣು
ಇಷ್ಟತ್ತೊ ಪಲಕ ಚೊಲ್ಲೂಣು
ನಕ್ಕುಮ್ ಇಷ್ಟತ್ತೊ ಪಲಕ್ಕ ಚೆಲ್ಲೋಣೂ2)

ನಾನುಮ್ ಮದೀನತ್ತ್ ಪೋನು –
ನಂಡೋ ಕಲ್ಬೂರೋ ಆಸೆ ತಿರೋಣೂ

ಭೂಮಿರೊ ಮೇಲುಳ್ಳೊ ಸ್ವರ್ಗ,
ಪೂ ಮದೀನಾತ್ತೆತ್ತೋ ಭಾಗ್ಯ,
ಆ ಸ್ವಾಹಾಬೀಮಾರ್ ಕೆಡನ್ನೋ
ಜಾಗ ಕಾಣೋನು
ಅಬೂಬಕ್ಕರುಂ ಉಮರ್ ತಂಙ
ಕಾವಲಾಯಿ ನಿಂಡೊ  ನಂಡೊ
ಪೂನೇಬಿರೊ ಮುಟ್ಟ ಒರ್ಕ ನಕ್ಕುಮ್ ನಿಕ್ಕೊನು
ಚೊನ್ನು  ಚೊನ್ನು ಆ ತಂಙಳೋ
ಖಾದಿಮಾಯೆಂಗ್
ಚೊನ್ನು  ಚೊನ್ನು ಆ ತಂಙಳೋ
ಖಾದಿಮಾಯೆಂಗ್
ಒನ್ನುಂ ಬೇಂಡ ಒನ್ನುಂ ಬೇಂಡ
ಆ ತಣಲ್ ಮೈ

ನಾನುಮ್ ಮದೀನತ್ತ್ ಪೋನು –
ನಂಡೋ ಕಲ್ಬೂರೋ ಆಸೆ ತಿರೋಣೂ(2)
ಇಷ್ಕೂ ರೋ  ಬೈತ್  ಪಾಡೋಣು
ಇಷ್ಟತ್ತೊ ಪಲಕ ಚೊಲ್ಲೂಣು
ನಕ್ಕುಮ್ ಇಷ್ಟತ್ತೊ ಪಲಕ್ಕ ಚೆಲ್ಲೋಣೂ..

ಆ ರಾಬಿ ಮಾರ್ರೋ ದೆಸೆಲ್,
ಆಯಿರಾಲ್ ಮಾರ್ರೋ ಎಡೆಲ್
ಯಾತ್ರಾ ನಡನ್ನೋ ಆ ತೆರುಲು
ನಕ್ಕುಂ ನಡಕೊಣೂ
ಆ ರಾಬೀಃ ಬಂಡೊ ನಾಲ್,
ಪೂ ಮದೀನಾ ರಾಯತ್ ಲ್
ಆ ನೆಬೀರೊ ಮದ್ಹ್
ಜಾವು ಪೋಲುಂ ಪಾಡೊಣು..
ಪಾಡಿ ಪಾಡಿ ಆ ತಂಙಲೊ
ಮಾಧಿಃ ಆಯೆಂಗ್
ಪಾಡಿ ಪಾಡಿ ಆ ತಂಙಲೊ
ಮಾಧಿಃ ಆಯೆಂಗ್
ಪೇಡಿ  ಇಲ್ಲ ಪೇಡಿ ಇಲ್ಲ
ಕೈ ಪೀಡಿಕ್ಕೊಗೂ

ನಾನುಮ್ ಮದೀನತ್ತ್ ಪೋನು –
ನಂಡೋ ಕಲ್ಬೂರೋ ಆಸೆ ತಿರೋಣೂ(2)
ಇಷ್ಕೂ ರೋ  ಬೈತ್  ಪಾಡೋಣು
ಇಷ್ಟತ್ತೊ ಪಲಕ ಚೊಲ್ಲೂಣು
ನಕ್ಕುಮ್ ಇಷ್ಟತ್ತೊ ಪಲಕ್ಕ ಚೆಲ್ಲೋಣೂ(2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy