Mash-hooratteriya Naatil(ಮುಶುಹೂರತ್ತೇರಿಯ ನಾಟಿಲ್)

ಮುಶುಹೂರತ್ತೇರಿಯ ನಾಟಿಲ್
ಮಹನೀಯ ಮಾಯೋರು ವೀಟ್ಟಿಲ್
ಕಮನೀಯಾ ರೌಳಾ ಶರೀಫೀಲ್
ಪೊಲಿವಾಯ್ ಉರಂಞುಮ್ ನಿಲಾವೇ..(2)

ಮಳವಿಲ್ಲಿನ್ ಮೊಂಜದುಮಾಯೀ
ಜ್ವಲಿಕುನ್ನ ವದನವುಮ್ ಮಾಯೀ
ಮಣ್ಣಿಲ್ ಪಿರನ್ನ ನಿಲಾವೇ…
ಮಣ್ಣಿಲ್ ಪಿರನ್ನ ನಿಲಾವೇ..

ಮುಶುಹೂರತ್ತೇರಿಯ ನಾಟಿಲ್
ಮಹನೀಯ ಮಾಯೋರು ವೀಟ್ಟಿಲ್
ಕಮನೀಯಾ ರೌಳಾ ಶರೀಫೀಲ್
ಪೊಲಿವಾಯ್ ಉರಂಞುಮ್ ನಿಲಾವೇ.

ಶರಫೇರುಮ್ ಪೂ ನೆಬಿಯಾಣೇ
ಸ್ನೇಹತ್ತಿನ್ ಪೊನ್ನ್ ಕದಿರಾಣೇ
ಕಾರುಣ್ಯ ಕನಿಯುಮ್ ನಿಲಾವೇ..
ಕಾರುಣ್ಯ ಕನಿಯುಮ್ ನಿಲಾವೇ..

ಮುಶುಹೂರತ್ತೇರಿಯ ನಾಟಿಲ್
ಮಹನೀಯ ಮಾಯೋರು ವೀಟ್ಟಿಲ್
ಕಮನೀಯಾ ರೌಳಾ ಶರೀಫೀಲ್
ಪೊಲಿವಾಯ್ ಉರಂಞುಮ್ ನಿಲಾವೇ.
ಪೊಲಿವಾಯ್ ಉರಂಞುಮ್ ನಿಲಾವೇ.

ಜ್ವಲಿಕುನ್ನ ತಾರಗಮಾಯೀ
ವಿರಿಂಙುಳ್ಳ ತಾಮರಯಾಯೀ
ವಿನ್ನಿಲ್ ವಳರ್ನ ನಿಲಾವೇ..
ವಿನ್ನಿಲ್ ವಳರ್ನ ನಿಲಾವೇ..

ಮುಶುಹೂರತ್ತೇರಿಯ ನಾಟಿಲ್
ಮಹನೀಯ ಮಾಯೋರು ವೀಟ್ಟಿಲ್
ಕಮನೀಯಾ ರೌಳಾ ಶರೀಫೀಲ್
ಪೊಲಿವಾಯ್ ಉರಂಞುಮ್ ನಿಲಾವೇ.

Credit : Way To Madeena WhatsApp Group


   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.