Manikya Malaraya Twaaha (ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಲರಾಯ ತ್ವಾಹ)

ಈ&hl=en_US&fs=1&">ಈ&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="415" height="250">

ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಲರಾಯ ತ್ವಾಹ
ರೌಲ ಕಾಣೊಗು  ಉಂಡೊರು ಮೋಹ
ಹಕ್ಕ್ ದೀಂಡೇ  ಕಾಟಿ ತನ್ನೇ
ಪುಣ್ಯ ಸಿರಾಜ – ಪುಣ್ಯ ಸಿರಾಜ

ಆ ಮದೀನತ್ತ್ ಗ್  ಪೋಗು
ರೌಲ ಕಂಡ್ ಸಲಾಮ್ ಚೊಲ್ಲೋಗು
ಆಸೆ ಯಾಯ್ರ್  ಓ  ರಹೀಮೆ
ಕಾಟಿತಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ …
(ನಂಡೋ  ಮುರಾದ್  – ಬೀಟಿ ತಾ ನೀ
ಯಾ  ರಹೀಮಲ್ಲಾಹ್)

ಮುತ್ತು ನೆಬಿರೊ ಸ್ವಲಾತ್  ಚೊನ್ತ್
ಜಾವು ಕಿಡನ್ನೋ ನೇರತ್ತ್
ಆ ನೆಬೀರೊ ಜಾರ ಕಂಡ್
ಖಲ್ಬ್ ಕೊದಿಚಿತ್ತ್ –
(ರೌಳಾ ಶರೀಫ್ ರೊ ಕಾಂಡೋ ಆಸೆ
ಇನ್ನುಂ ಯಾರಾಯ್ತ್)

   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.