Mani Muttu Noorolive (ಮಣಿ ಮುತ್ತು ನೂರೊಳಿವೆ)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮಣಿ ಮುತ್ತು ನೂರೊಳಿವೆ
ಮದ್ಹ್ ಓದಿ  ನ್ಜಾನ್  ನಿಲಾವೇ
ಮಾನಸಂ   ತ್ವಯ್ಯಬಾಯಿಲ್
ಚೇರ್ತಿವನ್ ಪಾಡಿ  ನೇದಾವೆ

ಎನ್ನೇ  ಮಾದಿಹೀಂಙಳಿಲ್  ಚೇರ್ತಿಡಾನಾಯ್
ಸ್ನೇಹ ರಾಜಾವೆ

ತಿಂಗಳೇ ನ್ಜಾನ್ ಕಂಡದಿಲ್ಲ
ತಂಗ ಮುಗಮಾಲ್ ವನ್ನದಿಲ್ಲ
ತಂಗಳೆ ನ್ಜಾನ್ ಎನ್ನ್  ಕಾಣುಂ
ಕಾಲಂ ಅರಿಯಿಲ್ಲ

ಎಂಡೆ ..  ನೋವು ತಿರಾನ್
ಮಧ್ಹ್  ಮಾತ್ರಂ  ವೇರೆ  ಶಿಫಯಿಲ್ಲ…

(ಮಣಿ ಮುತ್ತು)

ನಾಳು ನೀಲೆ ನ್ಜಾನ್ ನಾಡನ್ನ್
ನಾವಿಲ್ ಅಂಙು  ನಿರಂಜ್ ನಿನ್ನ್
ನಾಯಗ ಅಂಙೆಕ್ ಪ್ರಿಯನಾಯ್
ಮಾರಿಡನಮೊನ್ನ್

ನಾಳೆ ರೂಹ್ ಪಿರಿಯಾನ್
ಕಣಿಯಾನಂ ತಿರು ಹಳ್ರತಿಲ್ ನಿನ್ನ್

ಆಶಯುಂಡೆನ್ ಮೆಹ್ಬೂಬೆ
ಆ ಸವಿದತ್ತೇಕಣಾಯಾನ್
ಎತ್ರ ಕಾಲಂ ನ್ಜಾನ್ ಇನಿಯುಂ
ಕಾತಿರಿಕ್ಕೇನಂ
ಪೂ ಮದಿ  ರೌಲ ಎನ್  ಕನ್ನಾಳೆ  ಕಾಟೇಣಮ್  (೨)

ಮಣಿ ಮುತ್ತು ನೂರೇ – ನಲ್ಲ
ಮಣಿ ಮುತ್ತು ನೂರೇ
ಕಿನಾವ್ ಕಂಡ್ ನ್ಜನ್ಗಲಿನ್ನ್  ಮಧ್ಹ್  ಚೊಲ್ಲಿ
ಮಧ್ಹ್  ಚೊಲ್ಲಿ

ವದನ ನಿಲಾವೆ – ನಲ್ಲ
ವದನ ನಿಲಾವೆ
ಮಧ್ಹ್  ಪಾಡಿ ನ್ಜನ್ಗಲಿನ್ನ್ ಇನ್ನ್ ಮದದ್ ತೇಡಿ

ಪೂಳರುವೋಲಮ ನ್ಜಾನ್ ಕಿಡನ್ನು
ತ್ವಾಹ ವನ್ನಿಲ್ಲಾ
ಪಾವಿಯಾನೆನ್ನಾಲುಂ ಎಂಡೇ  ಆಶಾ ತೀರ್ನಿಲ್ಲ
ಪೂಮನಂ ವೀಶುಂ ಮದೀನಾ ಒನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ
ಪಾವಿ ಪಾಡಿಯ ಪಾಟಿನಿಷ್ಕಲ್ ಲ್ಲಾದೆ  ಒನ್ನಿಲ್ಲ

(ಆಶಯುಂಡೆನ್)

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.