Makkattuditta Rasoole (ಮಕ್ಕತುದಿತ್ತ ರಸೂಲೆ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಸ್ವಲ್ಲಲಾಹು ಆಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ …
ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈವಾ ಸಲ್ಲಂ

ಮಕ್ಕತುದಿತ್ತ ರಸೂಲೆ ..
ಪೂನ್ದಿಗಲ್ ನೆಬಿಯೇ ಹಬೀಬೆ
ಸ್ವಲ್ಲಲಾಹು ಆಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ …
ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈವಾ ಸಲ್ಲಂ

ಮಣಿ ಮುತ್ತು ಮದೀನಾ ಮಿಲಾಣೊ..
ಮಂದಾರ ಚೆಪ್ಪೀನ್ ಅರಗಾಣೋ
ಸ್ವಲ್ಲಲಾಹು ಆಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ …
ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈವಾ ಸಲ್ಲಂ

ನೆಬಿಯೇ ಕರುಣಾ ಕಡಲೋರೇ…
ಮುತ್ತು ನೆಬಿ ಶಫಿಯಿಲ್ ಉಮ್ಮಾ
ಸ್ವಲ್ಲಲಾಹು ಆಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ …
ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈವಾ ಸಲ್ಲಂ

ಮಹ್ಶರಿ ಕಡಿನಾ ಸಮಯತ್ತುಂ…
ಉಮ್ಮತ್ತಿ ಎನ್ನುರತ್ತೊರೆ
ಸ್ವಲ್ಲಲಾಹು ಆಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ …
ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈವಾ ಸಲ್ಲಂ

ನೆಬಿಯೇ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನೆಬಿಯೇ..
ನೆಬಿಮಾರಿಲ್ ಉಳ್ಳಾ ಶಫೀಯೇ
ಸ್ವಲ್ಲಲಾಹು ಆಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ …
ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈವಾ ಸಲ್ಲಂ

ತಂಗಳ ಶಫಾ ಅತ್ತಲಾದೆ…
ನ್ಜನ್ಗಲಿಲ್ ಇಲ್ಲ ತಣಿಯೆ
ಸ್ವಲ್ಲಲಾಹು ಆಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್…
ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈವಾ ಸಲ್ಲಂ

ಅಶ್ರಫುಲ್ ಖಲ್ಕಾಯ ತ್ವಾಹ..
ಚೋರಿಯೆಣಂ ನ್ಜನ್ಗಲಿಲ್ ರಾಹ
ಸ್ವಲ್ಲಲಾಹು ಆಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್…
ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈವಾ ಸಲ್ಲಂ

ಆಂಗೆಕ್ಕಾಯ್ ನ್ಜನ್ಗಳ್ ಅರ್ಪಣಂ ..
ಮುತ್ತು ನೆಬಿ ಕೈಗಲ್ ಮುತ್ತುನ್ನು
ಸ್ವಲ್ಲಲಾಹು ಆಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ …
ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈವಾ ಸಲ್ಲಂ

ರಬ್ಬನಾರ್ಹಂನಾ ಜಮಿಆ ..
ಲಿ ಜಮಿಯಿ ಸ್‌ಸ್ವಾಲಿಹಾತಿ
ಸ್ವಲ್ಲಲಾಹು ಆಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ …
ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈವಾ ಸಲ್ಲಂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy