Makkatte Pootoru (ಮಕ್ಕತ್ತೆ ಪೂತೋರೂ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮಕ್ಕತ್ತೆ ಪೂತೋರೂ ಈತ ಮರತ್ತಿಲೆ ಒರಿಲಾ ಯಾಯೆನಗಿಲ್

ಹಕ್ಕೊತ್ತ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಡಕೊಂಡ ವರಿಯಿಲೆ ಮನ್ತರಿ ಯಾಯೆನಗಿಲ್
ಮುತ್ತು ಬಿಲಾಲಿನ್ಡೆ ಬಾಂಗೋಲಿ ಪರಕ್ಕನ..ಕಾಟಲ ಯಾಯೆನಗಿಲ್
ಮುಂಬರಾಮ್  ಅಂಬಿಯ ವನ್ನುಳ್ಳ ನಾಟಿಲೆ ನ್ಜಾನ್ ಅನ್ನು ಪಿರನ್ನೆನ್ಗಿಲ್ – ಅನ್ನು ಪಿರನ್ನೆನ್ಗಿಲ್
ಸತ್ಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಉದಿಚ್ಚೋರು ನಾಟಿಲೆ ಮುಂದಿರಿಯಾಯಿಲ್ಲ
ನಿತ್ಯ ಸಲಮತ್ತೊಲುಗುಮ್ ಪೊರಿಯಿಲೆ ಪೋನ್ ಕಿಯಿಯಾಯಿಲ್ಲ ||2|
ಧೀರ ಬದರ್ ಶೂಹದಾಕಲೆ ಕೈಯಿಲ್ ವಾಳ್ ಮುನಯಾಯಿಲ್ಲ
ಶುರಿದ ರಾಯೋರು ಅಲಿಯಾರ್ ತಂಗಳೆ ವೀರವುಮ್ ಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲಾ
ಆಶಿಚ್ಚು ಪೋಯಿ ನ್ಜಾನ್ ಅರ್ಹಮುರ್ರಾಹಿಮೆ – ||ಮಕ್ಕತ್ ||

ಪುಣ್ಯ ಪೊರುಳಾಂ ಕುರ್ಆನ್ ಕೆಟ್ಟಾ ಹಿರ ಗುಹಾಯಾಯಿಲ್ಲ
ಉಲಗ ಪೊಳಿವಾ ಜ಼ಮ್ ಜ಼ಮ್ ನಾಟ್ಟಿಲೆ ಒಟ್ಟಗಯಾಯಿಲ್ಲ
ಅನ್ಸಾರಿ ತಂಗಳೆ ಆಶಿರ್ಧನಾಗನ್ ಭಾಗ್ಯವುಂ ಕಿಟ್ಟಿಲಾ
ಆಶ್ರಫ್ ಖಲ್ಕಿನ್ಡೆ ಪೂಮೋರಿ ಕೆಲ್ಕಾನ್ ಭಾಗ್ಯವುಂ ಕಿಟ್ಟಿಲಾ
ಆಶಿಚ್ಚು ಪೋಯಿ ನ್ಜಾನ್ ಅರ್ಹಮುರ್ರಾಹಿಮೆ – ||ಮಕ್ಕತ್ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy