Makka Yennoru (ಮಕ್ಕಾ ಎನ್ನೋರು ತಿರು ನಾಟೀಲ್)

ಮಕ್ಕಾ ಎನ್ನೋರು ತಿರು ನಾಟೀಲ್
ಮಹಿಮಗಳೇರುಮ್ ಒರು ವೀಟಿಲ್
ಆಮಿನ ಬೀವಿಕ್ಕೋಮನಯಾಯ್
ಆಲಮಿಲೂ ವನ್ನೋರು ನೆಬಿಯುಲ್ಲಾಹ್

ಅಹದಿನ್ ವಜನಂ ಓದಿ ನೆಬೀ
ಅರಿವಿನ್ ವಝಿಯುಮ್ ಕಾಟ್ಟೀ ನೆಬೀ
ಅಗಮಿಲ್ ಸ್ನೇಹಂ ನಲ್ಗಿ ನೆಬೀ
ಆಲಮ್ ಪಡಕ್ಕಾನ್ ಸಬಬ ನೆಬೀ

ಮಕ್ಕಾ ಎನ್ನೋರು ತಿರು ನಾಟೀಲ್
ಮಹಿಮಗಳೇರುಮ್ ಒರು ವೀಟಿಲ್
ಆಮಿನ ಬೀವಿಕ್ಕೋಮನಯಾಯ್
ಆಲಮಿಲ್ ವನ್ನೋರು ನೆಬಿಯುಲ್ಲಾಹ್

ಕರುಣ ನಿರಂಙೋರು ಪೂ ವಾಯೀ
ಕಾಮಿಲರಾಯ ಯಾ ಹಬೀಬಾಯ್
ಕನಿವಿನ್ ಕರುಣ ಕ್ಕಡಲಾಯ್
ಕಾರುಣ್ಯಮೇರುನ್ ನೆಬಿಯುಲ್ಲಾಹ್

ಮಕ್ಕಾ ಎನ್ನೋರು ತಿರು ನಾಟೀಲ್
ಮಹಿಮಗಳೇರುಮ್ ಒರು ವೀಟಿಲ್
ಆಮಿನ ಬೀವಿಕ್ಕೋಮನಯಾಯ್
ಆಲಮಿಲ್ ವನ್ನೋರು ನೆಬಿಯುಲ್ಲಾಹ್(2)

Credit :Way To Madeena WhatsApp Group


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy