Madeenayile Manaltari (ಮದೀನಾಯಿಲೆ ಮನಳ್ತರಿ ಪ್ರಣಯಮ್ ಚೊನ್ನು)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮದೀನಯಿಲೆ ಮನಳ್ತರಿ ಪ್ರಣಯಮ್  ಚೊನ್ನು
ಮಯಂಗಾನ್ ಕೂಟಾಯ್ ಪ್ರಣಯಮ್  ತೀರ್ತು
ಮದೀನಯಿಲೆ ಕಾರ್ಮೆಗಂ ಪ್ರಣಯಮ್ ಚೊನ್ನು
ಪೆಮಾರಿಯೋಡೆ ಪ್ರಣಯಮ್ ತೀರ್ತು

ಕಾಟೆ ಪ್ರಣಯಮ್ ತೀರ್ಕುನ್ನುವೋ
ಹಬೀಬಿನ್ನ್  ಕುಳಿರಾಯ್ ವೀಶುನ್ನುವೋ – ಮದೀನಯಿಲೆ

ಪಲರುಂ ಹಬೀಬೋಡ್  ಪ್ರಣಯಮ್  ಚೊಲ್ಲುಮ್ ಬೊಳ್
ಪದಿವಾಯ್ ಮೆಹ್ ಬೂಬೊಡು ಕುಶಲಂ ಪರಯುಂಬೊಳ್
ಅರಿಯಾದೆ ಮನದಾರಿಲ್ (2)  – ವೇದನ ಪಡರುನ್ನು
ನೆಬಿಯೇ ಇದೆನ್ನುಡೆ ಪ್ರಣಯಮಾಣೋ
ನೆಬಿಯೇ ಇದೆನ್ನುಡೆ ಪ್ರಣಯಮಾಣೋ  – ಮದೀನಯಿಲೆ

ಕಣ್ಣುಗಲ್  ಕಣ್ಣೀರಾಲ್  ನೆಬಿಯೇ ಕೋದಿಕ್ಕುಂಬೋಳ್
ಕಾದುಗಳ್ ಮೊರಿಯಾಲೆ  ನೆಬಿಯೇ ನಿನಕ್ಕುಂಬೋಳ್
ಕದನಂಗಲ್ ಅರಿಯಾದೆ(2)  – ಕಲ್ಬಿಲಾಯ್ ಎರಿಯುಂಬೋಳ್
ಕನವಿಲ್ ತಲೋಡಿಡಾನ್ ವನ್ನಿಡಾಮೊ
ಕರಯುಂ ಹದ ಬಾಗ್ಯರೆ ಕನ್ಡಿಡಾಮೊ – ಮದೀನಯಿಲೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy