Madeena Yen Manassinde (ಮಾದಿನಾ ಏನ್ಮನಸ್ಸಿಂಡೆ)

ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮಾದಿನಾ ಏನ್ಮನಸ್ಸಿಂಡೆ  ಸ್ನೇಹಾಜಾಲಗಂ
ಅದಿ ಲಲಿ ಯುಮೊರಾಯಿರಮ್  ಪ್ರೇಮಲೋಗಂ 2       
ನನ್ಮ  ವಿಳಂಬಿಯ ಜ್ಞಾನ  ಹಳ್ ರತ್ತಿನ್
ಆತ್ಮ ಸುಗಂಧಂ ತನ್ನ ರಾಗಂ
ಈ ಭೂಮಿಯುಲುಳ್ಳೊರು ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾನಂ

(ಮದೀನಾ…….)

ಹಿಜಿರಯಿದಾ  ಮುನ್ನಿಲ್
ಸ್ಮೃತಿ  ನಿರಯುಂ ಕಣ್ಣಿಲ್
ಸ್ನೇಹರಸೂಲಿನೆ ಕಾತ ನಾಡೆ

ವೇದನ ಏರೆಯಂ   ಪೇರಿಯ ನಾಡಿನೆ
ವಿಡಪರಂಜಿ ತಣಲ್ ತೀರಂ ಕೊಳ್ಳೆ  (2)

ಧೀರ ಸ್ವಹಾಬತ್ತ್  ದೀನಿಂಡೆ  ಸಂಬತ್ತ್ 
ಕಣ್ಣೀರಾಯೇ   ಕಂಡ  ಬಲದ್ ಹೃ ತ್ತ್ 
ಎನ್ನುಂ ಆಶಿಚ್ಚ  ಮೋಹ ಮದೀನ ವೀಡ್

(ಮದೀನಾ….. )

ದಾಹಿಚುನಂಙಿ ಯೆನ್ ನಾವಿದಿಲುಮ್  ನಿರ 
ಮಧುರಿದ  ನಾಮಂ ನೂರುಲ್ಲಾಹ್
ಮಾರಾ ವ್ಯಾದಿಗಳ್ಕೆಗಾ  ಶಿಫಾ ಮಂದ್ರಮ್
ನೂರು ಮುಹಮ್ಮದ್  ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ 2

ಮಣ್ಣ್  ವಿಲಿಕುನ್ನ  ಮುನ್ನೆ ಮದೀನಾ
ವಿಳಿಕ್ಕುಗಿಲ್ಲೆ ಮುತ್ತಿನ್  ನಾಟಿ ಲೇಕ್ಕ್
ಒನ್ನ್  ಪೊಟ್ಟಿ ಕರಂಞ  ತಳರ್ನ್ ವೀರಾನ್ 

(ಮದೀನಾ…..)

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.