Madeena Vaanam (ಮದೀನ ವಾನಂ ವಾರ್ಮರಯಾಯಿ)

ಈ&hl=en_US&fs=1&">ಈ&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="415" height="250">

Request your favourite songs lyrics now and get it in Ishal Varigal.

ಮದೀನ ವಾನಂ  ವಾರ್ಮರಯಾಯಿ
ಪುಣ್ಯ ರಸೂಲ್  ವಿಡ ವಾಂಗಲಾಯ್ (2)
ಮುತ್ತು ಬಿಲಾಲಿನ್  ಅದರಂ ಮಿಡರಿ
ಪುಣ್ಯ ಹಬೀಬಿನ್  ಪೂಮಣಂ  ವಿಡರಿ – ಮದೀನ ವಾನಂ

ಆ ಮದೀನ ತೆಂಗಲಾಯ್
ಪೂ ರಸೂಲಿನ್ ಮಧುಮಾಯ್
ಆ ಮದ್ ಹಿನ್ ಒಳಿಗಲ್ ವಿದರಿ
ಪೂ  ಸ್ವಹಾಬಾ ಕಂಡಂ ಮಿಡರಿ  – ಮದೀನ ವಾನಂ

ಆಲಮಾಗೆ ವಾಳ್ತಿಯ  ನೂರೇ
ನ್ಜನ್ಗಲಿಲ್ ಇನಿಯುಂ ವನ್ನ್  ಅಣಯು ಹಬೀಬೆ
ಪೂ   ಮುಗಂ ಕಾಣಾನ್ ಕೊದಿ ಯುಂಡ್ ಕಲ್ಬಿಲ್
ಆ ಮದೀನಯಾಣೆನ್ನುಮೇ ಎನ್ ಮಿರಿಯಿಲ್

ಪಾವಿಯಾಂ ನ್ಜನ್ಗಳೆ ಪಾಬಬ್ ಪೊರುತ್ತ್
ಧನ್ಯ ಮದೀನ  ತನ್  ಚಾರತ್ತನಾಕ್ಕ್ – ಮದೀನಾ ವಾನಂ

   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.