Madeena Karayunna (ಮದೀನಾ ಕರಯುನ್ನೋರು ರಾವ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮದೀನಾ ಕರಯುನ್ನೋರು ರಾವ್
ನೆಬೀನಾ ಪಿರಿಯುನ್ನೋರು ನೋವು
ಅನ್ನು ನಾಳ್  ಬೌಂಮ  ಲೋಗವುಂ ವಿಟ್ಟಗಲೆ  ಮಾಂಜಿ ಪು
ಇನಿ ವರಿಲ್ಲ ನೇರ್
ಏನಿಕ್ಕಾ  ಭಾಗ್ಯಮ್  ಇಲ್ಲ ನೂರೇ
ಮುರುಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯಾಮಾಣ್  ಜೀವೆ
ಮಡಿಕ್ಕಾದಿನ್ನು  ಅಂಗಯೇ ಕಾತು  ಕಾತು  ನ್ಜಾನ್ ಕಣವಿಲೆನ್ ಹಬೀಬೆ {{2}}

ಕಾಲಮೆರುಂಬೊಳ್  ಎನ್ನುಂ…  ಆಶಿಚ್ಚಿಡುನ್ನ ವದನಂ
ಕಾಲಮಿಲ್ಲಾದೆ  ಕನ್ಡು ನಿಲ್ಕುನ್ನ    ಸ್ನೇಹಿಗಳ್ಕು ನ್ಜಾನ್ ಶಾಬಾಂ
ಜೀವನೆ ಕ್ಕಾಳುಮ್  ಮೇರೆ ಸ್ನೇಹಂ ವೇನಂ ಮೆನ್  ಅರಿಯಾಂ
ಜೀವಿತಂ ತನ್ನೇ ಜೀವಿದತ್ತಿನ್ ತೀರ್ಪ್ ನಲ್ಗಾತ ಭಾರಮ್

ಅರಿಯುವಾನ್ ಎನಿಕ್ಕಿಣಿಯುಂ ಕರಿಯಾತ ಪ್ರೇಮ ಲೋಗಾಮಿ ಮ್ಯಾಪ್
ಅರಿವಿನಾಯ್ ಯೆನ್ಡೆ ಕುಂಜು  ವೆಂಬಲಿಲ್  ರಬ್ಬೆ ನೀ ಮಾತ್ರಂ ಕೂಟ್  {{ಮದೀನಾ}}

ವೀಣುಡನ್ಜ ಕಾಲಂಗಲ್ ಅದಿ ಲಾರವಂಗಳ್‍ಕುಂ ಓಡು ವಿಲ್
ಆ ತ್ಯಾಗ ಲೋಗತ್ತುಮ್  ಮನುಜ ರರ್ಕು ನ್ಜಾನ್ ಅನ್ಯ  ಮಾಯಿ ದಿನ್ ಒರ್ಮಾ

ಸ್ನೇಹಮಿಲ್ಲಾದೆ ನ್ಜಾಣುಂ  ಜೀವಿಚ್ಚು ತೀರ್ನನೇಗಂ
ಇನೀ ಮರಣ ನೇರತ್ತ್ ಮುನ್ನಿಲ್ ಕನ್ಡು ನ್ಜಾನ್ ಸ್ನೇಹಮ್  ಅರಿಗಿಲ್ ವಿದುಂಬುಂ

ಅಗಲೇ ಯೆವಿಡಯೊ ಮಿನ್ನೀ ಮರಯುನ್ನ  ಪ್ರೇಮ ಭಾಜೀ ಎನ್  ಮಿರಿಯಿಲ್
ಅರಿಗಿಲ್ ಚೇರಣೆ ಶಾಂತಿ ಯೆಗಣೆ ಎನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆನ್  ತೇಟ್ಟಮ್ {{2}}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy