Luvatil jannati Arabiya (ಲುವತಿಲ್ ಜನ್ನತ್ತ ಅರಬಿಯ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಲುವತಿಲ್ ಜನ್ನತ್ತ ಅರಬಿಯ
ಲುವತಿಲ್ ಫುರ್ಖಾನ್ ಅರಬಿಯ
ಖೈರು ಲುವಾತಿ ಬಶರಿಯ
ಖೈರುಲ್ ಹುಸುನಿ ಕಲಾಮಿಯ

ಲುವತುಳ್ ಫಾಹತ್ ಮಿಸ್ಕಾ 
ಲುವತುನ್ ಬಾಹತ್ ಫೌಕಾ || ಲುವತಿಲ್ ಜನ್ನತ್ತ ಅರಬಿಯ ||
ಫಿಲ್ ಬಲಾಅತಿ ಫಿಲ್ ಫಸ್ವಾಹತಿ
ಅಸ್ನಾ ಮಿಕ್‌ದಾರ
ಫಿಲ್ ರಜಾನತಿ ವಲ್ ಮಲಾಹತಿ 
ಅಯ್ ಲಾ ಅಬ್ ಹಾರ
 ಫೀ ಬಿಲಾದಿನ್ ಫೀ ನವಾಹಿನ್  
ಅಹ್ಶಾ ಆಜ಼್ ಹಾರ 
ಲುವತಿಲ್ ಅರಬಿಯಾ
ಲುವತಿಲ್ ಹಯವೀಯ || ಲುವತಿಲ್ ಜನ್ನತ್ತ ಅರಬಿಯ ||
ಫಿಲ್ ಮಕಾನತಿ ಯಾ ಲುಗುಮಿನ್ 
ಕುಲ್ಲಿ ಲುಗಾತಿಲ 
ಫಿಲ್ ಫಕಾಮತಿ ಯಜೀರ್ ಮಿನ್ 
ಕುಳ್ಳಿನ ಆಳ್ಫು ನಿಲಾ
ಫಿಲ್ ಕಲಾಮು ಯುದ್ದಖ್ ದಮು ಫೀ
ಜುಲ್ಳಿ ಬಿಲಾದಿನ
ಲುವತುನ್ ಶಾಮಿಹಾ
ಲುವತುಲ್ ನಾಮಿ ಆ
ಲುವತುನ್ ಶಾಮಿಹಾ
ಲುವತುಲ್ ನಾಮಿ ಆ || ಲುವತಿಲ್ ಜನ್ನತ್ತ ಅರಬಿಯ ||
ಯಾ ಹುಕೂಮಾ ಅಸ್ದಿಸ್ ಮಜ್ ಮಆ
ಲಿ ರ್ರಾಖಾ ಇಹಾ
ಯಾ ವಗೀರು ಕೈರ ನ ಶಮ್ಮಿರ್ರ್ ಲಿ ನಬಾ ಇಹಾ
ತಮಕ್ಕುನಾತುನ್ ತರಫ್ಫು ಆತುನ್
ತು ಜದು ಲನ ಫೀಹಾ  
ಲುವತುನ್ ಜಾಹಿರಾ 
ಲುವತುನ್ ರಾಜಿಜಾ || ಲುವತಿಲ್ ಜನ್ನತ್ತ ಅರಬಿಯ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy