Khalbil Kaanunnu Madeena (ಖಲ್ಬಿಲ್ ಕಾಣುನ್ನೂ ಮದೀನಾ)

???????????????
ಈ ಹಾಡಿನ ರೀಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇಶಲ್ ವರಿಗಳ್ ವ್ಹಾಟ್ಸಪ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಲು ಬಯಸುವವರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

————————————-
ಯಾ ನಬೀ ಸಲಾಂ ಅಲೈಕ
ಯಾ ರಸೂಲ್ ಸಲಾಂ ಅಲೈಕ
ಯಾ ಹಬೀಬ್ ಸಲಾಂ ಅಲೈಕ
ಸ್ವಲವಾತುಲ್ಲಾ ಅಲೈಕಾ….!

ಖಲ್ಬಿಲ್ ಕಾಣುನ್ನೂ ಮದೀನಾ….!!
ಚಂದ್ರಿಗಾ ಪೊಲೆಂಗುಂ ಝೀನ.
ಇಶಲಾಯ್ ಪಾಡುನ್ನೂ ದಿನೇನ
ರಾಗಂ ನೀಟುನ್ನೂ..!
ಹಝೀನಾಯ್…..!!೩!!

ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ
ಮುಹಮ್ಮದ್..!
ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ.!
ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್
ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ
             (ಯಾ ನಬೀ ಸಲಾಂ)

ಎನ್ನುಮೇರುನ್ನೂ ಪ್ರದೀಕ್ಷ
ಸನ್ನಿದಿಲ್ ಪುಲ್ಗುಂ ಮೆನ್ ಆಶ
ತ್ವೈಬಾ ಮದೀನಾ ಪ್ರತ್ಯಾಕ್ಷ
ಆಕಲ್ಲೇ ಎನ್ನೇ ನಿರಾಶ…!!೩!!

ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್..!
ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ.!
ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್
ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ.!!
          (ಯಾ ನಬೀ ಸಲಾಂ)

ಅಸ್ ಹಾಬಿಲ್ ಞ್ಜಾನಾಯಿರುನ್ನಿಲ್
ಪುಣ್ಯ ನಾಟ್ಟಿಲ್ ಜನ್ಮಮ್ ಕೊಂಡೆಲ್
ಕನವಿಲಾಯ್ ಅಂಗೊನ್ನಾನನ್ನಿಲ್
ಪೊಳಿವಾಲ್ ಞ್ಜಾನಾಗುಂ
ಸುರೂರಿಲ್…..!!೩!!

ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್..!
ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ.!
ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್
ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ.!!
           (ಯಾ ನಬೀ ಸಲಾಂ)
           (ಖಲ್ಬಿಲ್ ಕಾನುನ್ನೂ)

????????

ಕ್ರೆಡಿಟ್:  ربيع الاول Whatsapp Group


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy