Karayum Kannu (ಕರಾಯುಮ್ ಕಣ್ಣು ನೀರಿಂಡೆ)

ಕರಾಯುಮ್ ಕಣ್ಣು ನೀರಿಂಡೆ
ವಿಲಾಬಮ್ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್,
ಕನಾವಿಲ್ ಒನ್ನು ವರುಮೋ
ಎನ್ ಫುವಾಧೀ ಯಾ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್(2)

ನಿಶಾ ತೋಲ್ಕುಂ ಪ್ರಗಾಶಂ
ಎನ್ ಮನಸ್ಸಿಲ್ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್,
ನಿಲಾವಾಯ್ ಪೈದಿಡಾಮೋ
ಎನ್ ಹಬೀಬೀ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್..

ಕರಾಯುಮ್ ಕಣ್ಣು ನೀರಿಂಡೆ
ವಿಲಾಬಮ್ ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್,
ಕನಾವಿಲ್ ಒನ್ನು ವರುಮೋ
ಎನ್ ಫುವಾಧೀ ಯಾ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್(2)

ಮದ್ ಹಿಲ್ ಕೋರ್ತವರಿಗಳ್ ಞಾನ್
ಮಲಾರೀಲ್ ಎನ್ನುಮ್ ನಲ್ಗಿ ಙಾನ್..
ಕನಾವಿಲ್ ಕೋರ್ತ ವರಿಯಿಲ್ ಞಾನ್
ಕರಂಙು ರಾ ಪಗಲಿಲ್ ಙಾನ್(2)

ಹಬೀಬೇ ಕಂಡವಾ ರಿಲ್ ಞಾನು ಮುಂಡೋ
ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್..
ಮದ್ ಹಿನ್ ರಾ ಪಗಾಲು ಗಮ್ಯದಾ ವಿ
ಲಾಗುಮೋ ಅಲ್ಲಾಹ್,,
ಇಖ್ ಲಾಸಗಮಿಲಿಲ್ಲೇಲುಮ್
ಪುಗಳ್ತಾಮ್ ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್…

ಕರಾಯುಮ್ ಕಣ್ಣು ನೀರಿಂಡೆ
ವಿಲಾಬಮ್ ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್,
ಕನಾವಿಲ್ ಒನ್ನು ವರುಮೋ
ಎನ್ ಫುವಾಧೀ ಯಾ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್(2)

ಹಶಾ ರಿನ್ ನಾಳಿಲಾಯ್ ಙಾನುಂ
ಅಣಾಯುಂ ಪಾವಿ ಎನ್ನಾಲುಮ್
ಹಬೀಬೇ ಕೌಸರಿನ್ ಪಾನಂ
ತರಾಮೋ ದೋಷಿ ಎನ್ನಾಲುಮ್(2)

ಮುಹಿಬ್ಬೀ ಙಲ್ಕ್ ನಲ್ಗುಮ್ ನಾಳರೀಗಿಲ್
ಙಾನುಮುಂಡೆನ್ನಾಲ್..
ಮುಹಿಬ್ಬಾಯ್ ತೀರುವಾನೆನ್ ದೇವಿಲಾವಾವಮ್
ಕೇಟ್ಟಿರುನೆನ್ನಾಲ್..
ಹಬೀಬಿಲ್  ಕೋರ್ತ ಮದ್ಹಿಂಡೇ
ಸಲಾಮತ್ತಿನ್ನುವನ್ನೆನ್ನಾಲ್…

ಮನಮಿಂಡೇ ಕುಳಿರ್ಕುಮ್ ಎನ್ನ್
ಹಬೀಬ್ ಎನ್ನೇ ವಿಳಿಚ್ಚೆನ್ನಾಲ್..
ಮದ್ ಹಿಂಡೇ ಇಶಾಲು  ಗಳ್
ಸಮರ್ಪಿಕ್ಕಾಮ್ ಹಬೀಬಿಲ್ ಙಾನ್. (೨)

ಕರಾಯುಮ್ ಕಣ್ಣು ನೀರಿಂಡೆ
ವಿಲಾಬಮ್ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್,
ಕನಾವಿಲ್ ಒನ್ನು ವರುಮೋ
ಎನ್ ಫುವಾಧೀ ಯಾ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್(2)

ನಿಶಾ ತೋಲ್ಕುಂ ಪ್ರಗಾಶಂ
ಎನ್ ಮನಸ್ಸಿಲ್ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್,
ನಿಲಾವಾಯ್ ಪೈದಿಡಾಮೋ
ಎನ್ ಹಬೀಬೀ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್..

ಮೇರೇ ಖ್ವಾಬೋ ಮೇ ಆಕಾ..
ಹೇ ತುಮ್ ಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್
ಮೆ ಕಿತ್ ನಾ ಸಾಲೋ ದಿನ್ ರಾತೋ..
ಗುಝಾರ ಯಾ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾಹ್…(೨)

Credit : Way To Madeena WhatsApp Group

Leave a Reply

Your email address will not be published.

© 2022 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy