Karayaatoru Raav (ಕರಯಾತೊರು ರಾವದುಮಿಲ್ಲ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕರಯಾತೊರು ರಾವದುಮಿಲ್ಲ
ಕನವಿಲ್ ತಿರು ನೆಬಿ ವೆನ್ನಿಲಾ
ಮಿರಿಯಿಣಯಿಲ್ ಕಣ್ಣಿರಿನಿಯುಮ್ ತೋರ್ನಿಲ್ಲಾ
ಪಿರಿಯುಂ ಎನ್ ವೇದನಾ ತೀರಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ
ಕಲ್ಬುಳ್ಳಿಳ್ ಮೋಹಪ್ಪು ವೂಮ್  ವಿರಿನ್ ಜ್ಜಿಲ್ಲಾ

ಅನುರಾಗತ್ತೆನಲ  ತಲ್ಲುಂ ಇಷ್ಕಿನ್ ಬಹರಿನ್ ತೀರತ್ತ್
ಅವಿರಾಮ ಕ್ಕವಿದಗಳ್  ಎರುದುಂ  ಆಶಿಕುಗಳ್ ತನ ಚಾರತ್ತ್ {{2}}

ಅಲಯುಂ ಈ  ಪದಿಗನ್  ನೆಬಿಯೇ
ಕಣ್ಣೀರ್ ಕಂಡು ಕನಿನ್ ಜಾಲುಮ್
ಅಬರಾದಮ್ ಚೈ ದವನಾಣೆ
ಮನಮಿಲ್ ವನ್ನ್  ತುಣಚ್ಚಾಲುಮ್

ವನ್ನಾಲುಮ್  ನೆಬಿಯೇ …ವನ್ನಾಲುಮ್
ತನ್ನಾಲುಂ …ಮದದ್…ಚೊರಿಂಜಾಲುಮ್

ಯೆನ್ಡೆ ಮನೋವ್ಯದ ತೀರ್ಥಾ  ವಜ್ ಹೊಳಿ  ಕಾಣುಗ ಎನ್ನಾನ್ನ್
ಎನ್ಡೆ ಮುರಾದುಗಳ್ ತೀರ್ಥಾ ರೌಳಾಯಿಲ್ ಎತ್ತುಗ ಯೆನ್ನಾಣ್ {{ಕರಯಾಟೋರು}}

ಇರುಳ್ ನಿರಯುಂ ಕಬರಿನ್ನುಳ್ಳಿಲ್
ನೂರಾಯ್ ವನ್ನ್  ತುಣಚ್ಚಿಡಣೆ {{೨}}
ಏರಿ ವೈಲಿಲ್ ಮ್ಹಶರ  ನಾಳಿಲ್
ತಣಲಾಯ್ ಭಾಗ್ಯಂ ತನ್ನಿಡಣೆ

ತಿರು ಕರಮಾಲ್ ಹೌಲಿನ್ ಪಾನಂ
ನಲ್ಗಿಡನೆ ಎನ್ ಪೂ ನೆಬಿಯೇ
ತಿರು ಜನ್ನತ್ ಅನ್ಗುಡೆ ಚಾರೆ ಯೆತ್ತಿಡುವಾನ್ ವಿಧಿ ಎನ್  ಕೊದಿಯೇ

ಅಲ್ಲದೆ…..ಅಲ್ಲಾಲ್  ತೀರಾದೆ
ಇರಾಯೋನೆ …..ಕೈಗಲ್ ನೀಟುನ್ನೆ
ಯೆನ್ನುಡೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ ಮುತ್ತಿನೇ ಹುಬ್ಬು ನಿರಚ್ಚು ಚೊರಿಚ್ಚಿಡಣೆ
ಯೆನ್ನುಡೆ ವರಿಯಿಲ್ ಪಾಬಾ ಕ್ಕರಗಲ್ ನೀ ಅಗಟ್ಟಿಡಣೆ {{ಕರಯಾತೊರು }}

ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾಹ್ ಸಲಾ ಮುಲ್ಲಾಹ್ ಅಲಾ ತ್ವಹಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್
ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾಹ್ ಸಲಾ ಮುಲ್ಲಾಹ್ ಅಲಾ ಯಾಸೀನ್ ಹಬೀಬಿಲ್ಲಾಹ್

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.