Kanniyare Annayare (ಅನ್ನಿಯರೆ ಅಣ್ಣಯರೇ )

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕನ್ನಿಯರೆ ಅಣ್ಣಯರೇ ಕೊನ್ಜಮ್ ನಿಲ್ಲುಂಗಲ್
ನಂ  ಕಣ್ಮಣಿಯಾಂ ಫಾತಿಮಾಬಿ ಸರಿದಂ ಕೆಲುನ್ಗಲ್

ಮಾದವ ದೂದರ್ ಮುಹಮ್ಮದು ನೆಬಿಯಿನ್ ಮಗಲಯ್ ವಂದು ಪಿರಂದಾರ್
ಓದಿಲ್ ಆದೆ ಮುಳು ಮದಿಯೆನವ ಕುಲ ಕೊಡಿಯಾಗೆ ವಲಂದಾರ್
ತಂದೇ ಸೊಲ್ಲೈ ಶಿನ್ದಯುಮ್ ಯೆರ್ನ್ದಿ ಶಂಗೈವಲರ್ ಮಂಗಯಾನಾರೆ

ಅಂಣೈ ಖದೀಜಾ ನನ್ನಯ ಪನ್ಬೈ ಅಗಮದಿತಾನ್ದೀ ಚೀರೀಂದಾರ್
ಕಣ್ಣಿಲ್ ಕರುಣೈ ಕೈಯಿಲ್ ದಾನಂ ಕಲ್ಬಿಲ್ ಇರೈವೇದಾಂ ಸುಮನ್ದಾರ್
ಶೆಲ್ವತ್ತೆ ಮರುತ್ತು ವರುಮಯೈಯ್ ಯೆಟ್ರು ಶ್ರೀಮಾತಿ ಆಗವೇ ವಾಲ್ನದಾರೆ

ವಾನವರ್ ವಾಲ್ಕೆ ಯಾವರುಂ ಒಟ್ರೆ ದಿರರ್ ಅಲಿಯಯೈ ಮನತಾರ್
ದೀನ್ಕುಲ ಪೆನ್ಗಳ್ ಕುರವಯೈ ಒಳಿಕ್ಕಾ ಶಿರುಪ್ಪುಡಮ್ ಇಲ್ಲರುಂ ಪುಂಗುಂದಾರ್
ಕನವರ್ ಅಲಿಯಯೈ ಕಣ್ಣುಕುಲ್ ವೈತ್ ಕಣಿವಾಯ್ ಪನಿವಿಡೆ ಶೈದಾರೆ

ಇಮ್ಮೈಯಿಂ ವಾಲ್ವುಂ ಮುಡಿವದೆ ಅನ್ಡ್ರ್ ಇದಯತ್ತಿನಾಲೆ ಉನರ್ತಾರ್
ತಮ್ಮುಡಲ್ ಕುರಿತ್ತ್ ಕಫನುಡ್ದೈ ದರಿತ್ತ್ ಕನವರಿನ್ ಮಾರ್ಗಿಲ್ ಚರಿತ್ತಾರ್
ಕಣ್ಣೀರ್ ಮುತ್ತುಕಲ್ ಕನ್ನತಿಲ್ ಉರುಳ್ ಕನವರೈ ಕಣಿಉಡನ್ ಪಾರ್ತಾರೆ..

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.