Kamaraan Kuliraan (ಖಮರಾಣ್ ಕುಳಿರಾಣ್ )

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಖಮರಾಣ್  ಕುಳಿರಾಣ್  ಕಲ್ಬಾನೆನ್ ತ್ವಹಾ..
ಅಲಿವಿನ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ನೂರಾಣ್ ತ್ವಾಹ…!!೩!!

ಇಸ್ಲಾಮಿನ್ ವರಿ ನಲ್‌ಗಿ..ಈಮಾನಿನ್ ಪ್ರಭ ನಲ್‌ಗಿ..!
ತೇಜಸ್ಸಿನ್ ಮುಗಮೊನ್ನು ಮರನ್ಜದಲ್ಲೆ
ಆ ಪುಣ್ಯ ಪೂಂಗಮರ್ ವಿರಿಂಜದಲ್ಲೆ…!!
                  ಖಮರಾಣ್

ಪರಿಶುದ್ದ ಕುರ್ಆನಿನ್ ವಜನನ್ಗಲ್ ಓದಿ..!
ಮನಸ್ಸಿನ್ಡೆ ಕರಗಲ್ ನೀಕೀಯೊರಲ್ಲೇ…!
ಆಖೀರಾ ವಿಜಯತ್ತಿನ್ ನೆರ್‌ವಾಝೀ ಕಾಟ್ಟಿ
ಪರಲೋಗ ಸ್ಮರಣಯಾಯ್ ಖಲ್ಬಿನೇ ಮಾಟ್ಟಿ….!!೩!!

ಅಲ್ ಆಮಿನಾಯ್ ವಾಯ್ತಿಯೊರೆ-
ಅನ್ದ್ಯ ಪ್ರವಾಜಗರೆ ರಸೂಲೇ…!!೩!!     
                      ಖಮರಾಣ್

ಆನಂದಂ ನಿರಯುಣ್ನ ಆ ಪುಣ್ಯ ಮೊಝೀಗಲ್
ವಹಿಯಾಲೆ ಜಿಬ್ರೀಲುಂ ನಲ್ಗಿಯದಲ್ಲೆ…!!
ಆವೇಶಂ ನಲ್ಗುನ್ನ ಆ ಪುಣ್ಯ ವಝೀಗಳ್
ಇರುಲೋಗ ವಿಜಯತ್ತಿನ್ ಮಾರ್ಗಾವುಮಲ್ಲೆ….!!೩!!

ಆಲ್ ಆಮಿನಾಯ್ ವಾಯ್ತಿಯೊರೆ…
ಅನ್ದ್ಯ ಪ್ರವಾಜಗರೆ. ರಸೂಲೇ.
                      ಖಮರಾಣ್

ಮೌತಿಂಡೆ  ನೇರತ್ತುಂ ಆರಂಬ ಪೂವಿಲ್
ಉಮ್ಮತ್ತಿ ಎನ್ನು ವಿಲಿಚ್ಚೋರು  ತೇಘಲ್….!
ಅಹದಾಯ ರಬ್ಬಿಂಡೆ ಇಂಬರ್ ಹಬೀಬಿಲ್….
ಅಜಬಾಳೆ ನ್ನೇರುನ್ನು ಪುಣ್ಯ ಸ್ವಲಾತುಮ್….!!೩!!

ಅಲ್ ಆಮಿನಾಯ್ ವಾಯ್ತಿಯೊರೆ-
ಅನ್ದ್ಯ ಪ್ರವಾಜಗರೆ.. ರಸೂಲೆ….
                  ಖಮರಾಣ್

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
         👉THE END🤝
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ಕ್ರೆಡಿಟ್:  ربيع الاول Whatsap Group

 🌹 SMS MADANI 🌹

Join this group — Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/DzcItKAZAJa3XN0zv3kpDQ

   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.