Kalavu Paranju Padikkarudu (ಕಳವು ಪರಂಜಿ ಪಡಿಕ್ಕರದು )

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಳವು ಪರಂಜಿ ಪಡಿಕ್ಕರದು
ಮೋಷಣಂ  ಒಟ್ಟುಂ ಕಾಟರುದು

ಕಿಬುರುಮ್   ವಂಜನ ಚದಿಯುಂ
ಇತ್ತರ ದುಶ್ಶ್ಹಿಲಂಗಲ್ ಕಾಟರುದು

ಉಪ್ಪಾಯೆ ಕುಟ್ಟಂ ಪರಯರುದು
ಮಾದಾವಿನೆ ವಿಷಮಿಪ್ಪಿಕ್ಯರುದು

ಉಮ್ಮ  ತನ್  ಕಾಲಡಿ  ಕೀರಿಲಾನೆ
ಸ್ವರ್ಗಮದೆನ್ನ್  ಮರಕ್ಕರದು

ಅರಿವ್ ಪಡಿಪ್ಪಿಕ್ಕುನ್ನ  ವರಾಮ್
ಉಸ್ತಾದಿನೆ ತಳ್ಳಿ ಪ್ಪರಯರುದು

ಅರಿವ್ ಪ್ರಗಾರಾಂ ಉಳ್ಳ
ಇಬಾದತ್ತೋನ್ನುಂ ನೀ ಒರಿವಾಕರುದು

ಚೆವಿ ಕೇಳ್ಕಾತವರ್ ಉಂಡಲ್ಲೋ
ಕಣ್ಣಿಲ್ಲತವರುಂ ಕುರವಲ್ಲ

ಕೈಕಾಲಿಲ್ಲ ತವರೆಯುಂ
ಪಾ  ಡಚ್ಚದ್  ಅಹದವನಾಣಲ್ಲೋ

ಆರೆಯುಂ ಕಳಿಯಾಕರುದು
ಸಹಪಾಟಿಯೇ ಚೀತ ವಿಳಿಕ್ಕ್ಯಾರುದು

ವಡಿಯುಂ ಕುತ್ತಿ  ನಡಕ್ಕನ ಸಾಧು
ಮನುಷ್ಯನೆಯುಂ ಕಳಿಯಾಕರುದು

   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.