Kadangal Dhoore Nilave (ಕಾದಂಗಲ್ ದೂರೇ ನೀಲಾವೆ)

ಈ ಹಾಡಿನ ಧಾಟಿಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ 

ಕಾದಂಗಲ್ ದೂರೇ ನಿಲಾವೆ
ಯೆನ್ಡೆ ಆಶಗಲ್ ಏರುನ್ನು ಪೂವೆ (2)
ದುಃಖತ್ತಿನ್ ತೇನ್ಮಾರಿಯಿಲ್ ನ್ಜಾನ್ –   ತ್ವಾಹಾ
ಮಧ್ ಹೇ ಮಶಿಯಾಕಿ ಕೊದಿಯಾಲ್
ಸತ್ಯತ್ತಿನ್  ಕೇದಾರಮೆ ಯಾ ಖೈರಲ್
ಅಂಬಿಯಾ ವನ್ನೊನ್ನು ಪುನರಾಯ್  (ಕಾದಂಗಲ್ )

ಕಾಲಂಗಲ್ ಕಾತುಳ್ಳ  ನಾಗಂ
ಅನ್ನ್  ಹಿರಯಿಲ್ ಅನುರಾಗ ತ್ಯಾಗಂ
ಪುಣ್ಯ ರಸೂಲಿನ್ಡೆ ತೊರಮ್
ಸಿದ್ದಿಕುಲ್  ಅಕ್ಬರಿನ್  ಪ್ರೇಮಂ
ಆಟಲ್ ನೆಬಿಕ್ಯಾಯ್  ತನಲ್ ತೀರ್ತಿಡುನ್ನು
ಆ ಸ್ನೇಹ  ಕಾಲಂ  ಇವರ್ಕಾಶ ವನ್ನು  – 2
ಪ್ರಣಯಮ್  ವ್ಯದ ಮಾಯ್ಚಿಡುನ್ನು
ಮಲರೆ ಅನನ್ಜಿಡು ಮೆನನ್ನ್   (ಕಾದಂಗಲ್ )

ಮರಚೋರುಮ್ ಆಯೀನ್ದ  ಕುಡಿಲೀಲ್
ನಿನ್ನುಂ  ಪಿರಕೊಂಡು ವರಗಿನ್  ಮೊರೀಗಳ್
ಪರಿ  ನೀಕೀಡುಂ ಚಿಂದಾ ಸರಣಿ
ಎಲ್ಲಾಮ್  ತ್ವಾಹ ಪರಂಜುಳ್ಳ ವರಿಗಳ್
ಆ ತಿರು ಕಾರುಣ್ಯಂ  ಕಂಡಾ  ಮದೀನಾ
ಆ ಪ್ರಿಯ ವೆರ್ಪಾಡಿಲ್  ತೇಂಗಿ   ಮದೀನಾ – 2
ಆಲಂ ವಿಳಿಚ್ಚಲ್ ಅಮೀನ
ಆಶ್ವಾಸಂ ಅಂಞ ನಬೀನಾ   (ಕಾದಂಗಲ್ )

ಆಖಿರ್ ಜಮಾನಿನ್ಡೆ ಇರುಳಿಲ್
ಆಶ್ರಯಮಂಗಾ ರಸುಲೇ  ವಿಳಕ್ಕಾಯ್
ಆರಿಲುಂ ಕಣಿವೆಗಿ ಯುಳ್ಳ  – ದೂದರ್
ವನ್ನಿಲೆನ್ ಖಲ್‌ಬಿಲ್ ತಣಲಾಯ್
ರಹ್ಮತ್ತುಲ್  ಲಿಲ್ ಆಲಮೀನಾ  ಅಮೀನ
ಯಾ ರಾಹತ್ತಲ್ ಆಶಿಕೀನ ಉ ಹುಳುರ್ನ
ಖುದು  ಬಿ ಐದೀನ ವ ಜಿದ್ನಾ
ಇಷ್ಕಲ್  ಲಿ ಹಾದಿ ಮುಬೀನಾ  (ಕಾದಂಗಲ್ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy