Jannatul Firdousil (ಜನ್ನಾತುಲ್ ಫಿರ್ದೌಸಿಲ್ ತೇಡಿ)

ಜನ್ನಾತುಲ್ ಫಿರ್ದೌಸಿಲ್ ತೇಡಿ ಪರನ್ನುಳ್ಳ
ಬದರ್ ಶುಹದಾಕಲೆ ….
ಬದರ್ ಶುಹಾ…. ದಾಕಲೆ…. “

ಜನ್ನತುಲ್ ಫಿರ್ದೌಸಿಲ್ ತೇಡಿ ಪರನ್ನುಳ್ಳ
ಬದರ್ ಶುಹದಾಕಲೆ ….

ಜಗ ಗುರುವಿನ್ ಕೂಡೆ ದೀನಿನ್ಡೆ ಹಿಫಲಿನ್ನಾಯಿ
ಪಡವೆಟ್ಟಿಯ ಯೋಧಾಕಲೆ…
ಪುಣ್ಯ ಮಹಾತ್ಮಾಕಲೇ.||2||

ಅಂಗ ಬಲಮೆಲ್ಲ  ಅಜಂಜಲಮಾಯ ವಿಶ್ವಾಸಮಾನೆ ಕರುತ್ತ್…
ವಿಳಿಚ್ಚೋದಿ – ಆಯಿರಮ್ ವೈರಿಗಳ್  ಕೆದಿರೆ ಸುದೀರಾಮೆ
ಮೊರುದಿಯ ಯೊಧಾಕಲೇ…
ಬದರ್ ಶುಹದಾಕಲೆ ….

ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಲ್ ಮಹೊನ್ನದರಾನಿವರ್ ಬದ್ರೀನ್ಗಲೆನ್ನ್ ಚೊಲ್ಲಿ
ತಿರುನಬಿ ಸ್ವರ್ಗಿಯಲೋಗತ್
ಪನ್ಜವರ್ನ ಕಿಲಿಗಲಿವರೆನ್ನ್ ಚೊಲ್ಲಿ…
ಫ಼ರ್ ಹವರಿಲ್ಲ ಲಕಲ್ಲಿ

ಜಲ್ಲಾ ಜಲಾಲೆ ಬದ್ರೀಂಗಳೆ ಮದದರುಳಿನೀ ತುಣಚ್ಚೀಡೆನೇ
ಕೂಡದೆ ನಾಳೆ ಅವರೂಡೆ  ಚಾರೆ  ಸುವರ್ಗತ್ತಿಲ್
ಸುಗವಾಸ  ಮೇಗಿಡನೆ
ಈ ತೇಟ್ಟಮ್ ಕೇಟ್ಟಿಡೆನೆ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy