Ishalin Varigal Korth (ಇಶಲಿನ್ ವರಿಗಳ್ ಕೋರ್ತ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇಶಲಿನ್ ವರಿಗಳ್ ಕೋರ್ತ್ ಞ್ಯಾನಿನ್ನ್ ಪಾಡಾಮ್ ಮದುಹುಗಲ್
ಇರಯೋನ್ ಹಬೀಬರೆ ಒರ್ತು ಞ್ಯಾನಿನ್ನ್  ಪಾಡಾಮ್ ಮದುಹುಗಲ್

ಕನಿವಿನ್ ಬಹರ್ ತಿರು ರಾಜಾ..
ಖೈರಿನ್ ಗುಣಮಣಿ ತಾಜಾ..(೨)
ವಿಧಿ ನಲ್ಗನೆ ತುಣ ನಲ್ಗನೆ 
ಕೈಕುಂಬಿಲ್ ನೀಟಿ ಞ್ಯಾನ್ 
ಸವಿಧಂ ಚೇರ್ನಿಡಾಮ್

ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾ ಸಲಾಮುಲ್ಲಾ ಅಲಾ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್
ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾ ಸಲಾಮುಲ್ಲಾ ಅಲಾ ಯಾಸಿನ್ ಹಬೀಬಿಲ್ಲ

(ಇಶಲಿನ್ ವರಿಗಳ್)

ಅಂಬರತಂಬಿಳಿ ಚೇಲರಗುಳ್ಳೊರು ತಿಂಗಳ್ ಮುಂಜಿಲ್
ಅಂಬಿಯ ತಾಜೊಳಿವಾಯ್ ಉದಿತ್ತೊರು ತಿಂಗಳ್ ರಾವಿಲೆ..
ಅಗಿಲಃ  ಜಗತ್ತಿನ್ ವಿತ್ತಾಯ್ ಆಮೀನ ಬೀವೀ ಕಾಟಲೆ..
ತೋನೆ ಮಲಕುಗಳ್ ಒಕ್ಕೆಯುಂ ರಬ್ಬಿಲ್ ಶುಕುರಾಯ್ ವಾನಿಲ್..(೨)

ಕನವಿನ್ ಬಹರ್ ತಿರು ರಾಜಾ..
ಖೈರಿನ್ ಗುಣಮಣಿ ತಾಜಾ..(೨)
ವಿಧಿ ನಲ್ಗನೆ ತುಣ ನಲ್ಗನೆ 
ಕೈಕುಂಬಿಲ್ ನೀಟಿ ಞ್ಯಾನ್ 
ಸವಿಧಂ ಚೇರ್ನಿಡಾಮ್

ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾ ಸಲಾಮುಲ್ಲಾ ಅಲಾ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್
ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾ ಸಲಾಮುಲ್ಲಾ ಅಲಾ ಯಾಸಿನ್ ಹಬೀಬಿಲ್ಲ

(ಇಶಲಿನ್ ವರಿಗಳ್)


ತ್ವೈಬ ಮದಿನತ್ತೆತ್ತಾನ್ ಎನ್ನುಂ ಕೊದಿಯಾಯ್ ಕಲ್ಬಿಲ್

ತ್ವಾಹ ರಸೂಲಿನ್ ಪುಣ್ಯ ಮದೀನಾ ಕಣಾನ್ ವೆಂಬಲೆ
ತ್ವಕತ್ತೆಗ್ ರಬ್ಬು ರಹೀಮೆ ಅಡಿಯಾರ್ ಎನ್ನಿಲೆ
ಪೂರಿದ ನೂರಿನ್ ಹುಬ್ಬು ಚೊರಿಕ್ಕ್ ಎನ್ನುಂ ಕಲ್ಬಿಲೆ (೨)

ಕನವಿನ್ ಬಹರ್ ತಿರು ರಾಜಾ..
ಖೈರಿನ್ ಗುಣಮಣಿ ತಾಜಾ..
ವಿಧಿ ನಲ್ಗನೆ ತುಣ ನಲ್ಗನೆ 
ಕೈಕುಂಬಿಲ್ ನೀಟಿ ಞ್ಯಾನ್ 
ಸವಿಧಂ ಚೇರ್ನಿಡಾಮ್ 

ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾ ಸಲಾಮುಲ್ಲಾ ಅಲಾ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್
ಸ್ವಲಾತುಲ್ಲಾ ಸಲಾಮುಲ್ಲಾ ಅಲಾ ಯಾಸಿನ್ ಹಬೀಬಿಲ್ಲ

|| ಇಶಲಿನ್ ವರಿಗಳ್||


Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.