Ilaahin Siraaje (ಇಲಾಹಿನ್ ಸಿರಾಜೆ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇಲಾಹಿನ್ ಸಿರಾಜೆ ಇರುಳ್ ಮಾಯ್ಚ ನೂರೇ ||೨||
ಇದಲ್ ವಿರಿಯುಂ ಮಧು ಚೋರಿಯುಂ ಪೂವೆ ||2||
ಹೃದಯರಾಯಿಲ್ ನಿರಯುನ್ನ ನಿಲಾವೆ
ಯಾ ರಸೂಲೆ ಯಾ ರಸೂಲೆ
ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್
ಯಾ ರಸೂಲೆ ಯಾ ರಸೂಲೆ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್…

ಧ್ಯಾನಾಮಾಹಿ ರಾವರಿ ವನ್ನು ರಬ್ಬೀನ್
ಸಲ್ ಮೋರಿ||2||
ಇಕ್-ರ-ಇನ್ ಸಾಂಧ ಧ್ವನಿ ಮಾನವನ್
ಅರಿವಿನ ತಣಿ ||2||
ಆ ಪೂವಿದನ್  ಪೂರ್ಣ ದೌತ್ಯಮ್ ವನ್ನೇ
ಯಾ ರಸೂಲೆ ಯಾ ರಸೂಲೆ
ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್
ಯಾ ರಸೂಲೆ ಯಾ ರಸೂಲೆ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹಾ…||ಇಲಾಹಿನ್||

ಮುತ್ತು ನೆಬಿ ತನ್ ವೀಧಿಗಳ್
ಸತ್ಯ ಬೋಧನಾ ಗಾದಗಳ್
ನಿತ್ಯ ಮಾರಿಯಾ ವಾರ್ವ್‌ಗಾಲ್
ಕೇಟ್ ಪಾಡಿಯ ಗೀತಗಲ್
ನಾದನ್ಡರುಲ್ ತೀರ್ಥ ಪೂಮುತ್ತುಗಳ್ ||2||

ಯಾ ರಸೂಲೆ ಯಾ ರಸೂಲೆ
ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್
ಯಾ ರಸೂಲೆ ಯಾ ರಸೂಲೆ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy