Hrudayam Nurugunna (ಹೃದಯಂ ನುರುಂಙುನ್ನ)

Click&hl=en_US&fs=1&">Click&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="415" height="250">

ಹೃದಯಂ ನುರುಂಙುನ್ನ ವೇದನಗಲ್ ಉಂಡೆಂಗಿಲ್ 
ಅಭಯಂ ಚೊರಿಕ್ಕುನ್ನು  ತ್ವಾಹ ರಸೂಲ್
ಇಡರುನ್ನ ಜೀವಿದ ವಿಲಾಬಂಙಲ್ ಕಿಡೆಯಿಲುಂ
ಕನಿವಿಂಡೆ  ಪೊರುಳಾಣ್  ಖಾತಿಂ ರಸೂಲ್

ಅಣ ಪೊಟ್ಟಿ ಓರುಗುಂ ಅದಿ ಶಕ್ತ ಪ್ರಣಯಂ
ಅದಿಲಡರುಂ ಕಣ್ಣೀರಿನ್  ರೂಬ ಭಾವಂ
ಅಗಲಂಙಳಿಲ್ಲ  ಹೃದಯತ್ತಿನುಳ್ಳಿಲ್
ಮುಟ್ಟಿ ಪಿಡಿಚ್ಛದ  ಧನ್ಯ ಗೇಹಂ

ಓರು ನೋಕು ಪೋಲುಂ ಕಾಣಾದಿರುನ್ನೆನ್
ಇರು ಕಣ್ಣ್ ಅಡಂಞಾಲ್ ನೋವಾನ್ ರಬ್ಬೆ
ಓರು ಪಾಡ್ ಕಾಲಂ ಮದ್ಹ್  ಓದಿಡುಂ  ನ್ಜಾನ್
ಇವನುಳ್ಳ  ಶಬ್ದಂ ಮುರಿಯುಂ ವರೆಯುಂ

(ಹೃದಯಂ ನುರುಂಙುನ್ನ)

ಓರುಂಗಿಡುಮೆನ್ನುಂ ಓರು ಯಾತ್ರ ಪೋಗಾನ್
ಮರಣತ್ತಿನ್ ತೊಟ್ಟ್  ಮುಂಬೊನ್ನು  ಕಾಣಾನ್
ಕಣ್  ಮುನ್ನಿಲ್ ಕಂಡಾಲ್ ಅಜ಼್ರಾಯಿಲ್ ವನ್ನಾಲ್
ಆ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಿಲ್ ಅಟ್ಟು  ವೀಣಾಲ್

ಇವನುಂಡ್  ಅಭಯಂ
ಇವನಲ್ಲೇ ಭಾಗ್ಯಂ
ಇವನುಂಡ್  ದುನಿಯಾವಿಲ್
ಮಿಗವಾರ್ನ ವಿಜಯಂ

ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಣಂ
ಈಮಾನ್  ಪಗರಣಂ
ಇಡರಾದೆ ಇರಯೋನಿಲ್
ನಿನ್ನೋಡಲಿಯಣಂ

(ಹೃದಯಂ)

   
Download Madh Songs Lyrics App in Kannada / Malayalam / English from Google Play Store
madh songs lyrics app
   

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.