Hrudayam Nurugunna (ಹೃದಯಂ ನುರುಂಙುನ್ನ)

Click this link to watch video

ಹೃದಯಂ ನುರುಂಙುನ್ನ ವೇದನಗಲ್ ಉಂಡೆಂಗಿಲ್ 
ಅಭಯಂ ಚೊರಿಕ್ಕುನ್ನು  ತ್ವಾಹ ರಸೂಲ್
ಇಡರುನ್ನ ಜೀವಿದ ವಿಲಾಬಂಙಲ್ ಕಿಡೆಯಿಲುಂ
ಕನಿವಿಂಡೆ  ಪೊರುಳಾಣ್  ಖಾತಿಂ ರಸೂಲ್

ಅಣ ಪೊಟ್ಟಿ ಓರುಗುಂ ಅದಿ ಶಕ್ತ ಪ್ರಣಯಂ
ಅದಿಲಡರುಂ ಕಣ್ಣೀರಿನ್  ರೂಬ ಭಾವಂ
ಅಗಲಂಙಳಿಲ್ಲ  ಹೃದಯತ್ತಿನುಳ್ಳಿಲ್
ಮುಟ್ಟಿ ಪಿಡಿಚ್ಛದ  ಧನ್ಯ ಗೇಹಂ

ಓರು ನೋಕು ಪೋಲುಂ ಕಾಣಾದಿರುನ್ನೆನ್
ಇರು ಕಣ್ಣ್ ಅಡಂಞಾಲ್ ನೋವಾನ್ ರಬ್ಬೆ
ಓರು ಪಾಡ್ ಕಾಲಂ ಮದ್ಹ್  ಓದಿಡುಂ  ನ್ಜಾನ್
ಇವನುಳ್ಳ  ಶಬ್ದಂ ಮುರಿಯುಂ ವರೆಯುಂ

(ಹೃದಯಂ ನುರುಂಙುನ್ನ)

ಓರುಂಗಿಡುಮೆನ್ನುಂ ಓರು ಯಾತ್ರ ಪೋಗಾನ್
ಮರಣತ್ತಿನ್ ತೊಟ್ಟ್  ಮುಂಬೊನ್ನು  ಕಾಣಾನ್
ಕಣ್  ಮುನ್ನಿಲ್ ಕಂಡಾಲ್ ಅಜ಼್ರಾಯಿಲ್ ವನ್ನಾಲ್
ಆ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಿಲ್ ಅಟ್ಟು  ವೀಣಾಲ್

ಇವನುಂಡ್  ಅಭಯಂ
ಇವನಲ್ಲೇ ಭಾಗ್ಯಂ
ಇವನುಂಡ್  ದುನಿಯಾವಿಲ್
ಮಿಗವಾರ್ನ ವಿಜಯಂ

ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಣಂ
ಈಮಾನ್  ಪಗರಣಂ
ಇಡರಾದೆ ಇರಯೋನಿಲ್
ನಿನ್ನೋಡಲಿಯಣಂ

(ಹೃದಯಂ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy