Duniya Ke Ye Musaafir (ದುನಿಯಾ ಕೆ ಎ ಮುಸಾಫಿರ್)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ದುನಿಯಾ ಕೆ ಎ ಮುಸಾಫಿರ್ ಮಂಜ಼ಿಲ್ ತೆರಿ ಕಬರ್ ಹೈ
ತೈ ಕರ್ ರಹ ಹೈ ಜೊ ತು ದೊ ದಿನ್ ಕ ಯೆಹ್ ಸಫರ್ ಹೈ

ಜಬ್ ಸೆ ಬನೀ ಹೈ ದುನಿಯಾ ಲಾಕೊನ್ ಕರೋಡೊಂ ಆಯೆ
ಬಾಕಿ ರಹ ನಾ ಕೋಯಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಮೈ ಸಬ್ ಸಮಾಯೆ
ಇಸ್ ಬಾತ್ ಕೊ ನಾ ಭೂಲೋ ಸಬ್ ಕಾ ಯಹಿ ಹಶರ್ ಹೈ
ದುನಿಯಾ ಕೆ ಎ ಮುಸಾಫಿರ್ ಮಂಜ಼ಿಲ್ ತೆರಿ ಕಬರ್ ಹೈ

ಎ ಅಳಿಶಾನ್ ಬಂಗಲೆ ವಹ ಕಾಮ್ ಕೆ ನಹಿ ಹೈ
ಮಮ್ಮಲ್ ಮೈ ಸೋನೆ ವಾಲೆ ಮಿಟ್ಟಿ ಮೈ ಸೊ ರಹೇ ಹೈ
ದೊ ಗಜ಼್ ಜ಼ಮೀ ಕ ಟುಕುಡ ಚೊಟಸ ತೇರ ಗರ್ ಹೈ
ದುನಿಯಾ ಕೆ ಎ ಮುಸಾಫಿರ್ ಮಂಜ಼ಿಲ್ ತೆರಿ ಕಬರ್ ಹೈ

ಆಂಖಹೋನ್ ಸೆ ತೂನೆ ಅಪ್ನೇ ದೇಖೆ ಕೈ ಕಿತ್ ನೇ ಜನಜ಼ೆ
ಹಥೋನ್ ಸೆ ತೂನೆ ಅಪ್ನೇ ದಫ್ನಾ ಯೆ ಕಿತ್ ನೇ ಮುರ್ದೆ
ಅಂಜಾಮ್ ಸೆ ತು ಅಪ್ನೇ ಕ್ಯೂ ಇತ್ನಾ ಬೇ ಖಬರ್ ಹೈ
ದುನಿಯಾ ಕೆ ಎ ಮುಸಾಫಿರ್ ಮಂಜ಼ಿಲ್ ತೆರಿ ಕಬರ್ ಹೈ

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.