Baharinde Akkare (ಬಹರಿನ್ಡೆ ಅಕ್ಕರೆ ಪೋಯಿ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಬಹರಿನ್ಡೆ ಅಕ್ಕರೆ ಪೋಯಿ ನ್ಜಾನ್ ಯೆನ್ಡೆ
ಹಬೀಬಿನೆ ಕಂಡು ಎಂಗಿಲ್
ವಲರ್ಮಗಲ್ ಏರಿ ತಿಲಂಗುನ್ನ ಮದೀನಾಯಿಲ್
ಅನ್ನು ಪಿರನ್ನು ವೆಂಗಿಲ್

ತಿರುಪಾದಮಿಲ್ ಚೇರಾನ್ ಪಾದುಗ ಮೆಂಗಿಲುಂ  ಜ್ನಾನಾಯಿರುನೆನ್ಗಿಲ್
ಜಗ ಸೂರ್ಯ ದಿ ಜಗ ಕೆಲ್ಕುನ್ನ  ಪುಷ್ಪ ಮಾಯಿ ವಿರಿಂಜು ವೆಂಗಿಲ್
ತ್ವಾಹ  ತನ್ನ್ ಕಾಲದಿ ಚೊಟಿಲೆ ಮಣ್ತರಿ ನ್ಜಾನ್ ಆಯಿರುನ್‌ನೆನಗಿಲ್
ಆ ಭಾಗ್ಯಂ ಲಭೀಚ್ಚು ವೆಂಗಿಲ್… || ಬಹರಿನ್ಡೆ||

ತಿರು ಮೆನಿ ತನ್ನಿಲ್ ಕುಳೀರೇಂಗುಂ ತೆನ್ನೆಲ್ ನ್ಜಾನಾಯಾಲ್ ಎತ್ರ ಭಾಗ್ಯಂ
ತಣಲೆಗಿಡಾನಾಯ್ ಈತ ಮರಂ ಒನ್ಣಾಯ್ ಪಿರನ್ನೆನ್ಗಿಲ್ ಎತ್ರ ಬೇದಮ್
ತ್ವಾಹ  ಹಬೀಬಿನ್ಡೆ ವೀಡಿನ್ಡೆ ಮುಟ್ಟತ್ತ್ ಮುಲ್ಲಾ ಯಾಯ್ ಪೂತುವೆನ್ಗಿಲ್ ||೨||
ಆ ಭಾಗ್ಯಂ ಲಭೀಚ್ಚು ವೆಂಗಿಲ್… || ಬಹರಿನ್ಡೆ||

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.