Ayyo Ayyo Bimbam (ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಂಬಂ ತಗರ್ನೆ)

ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಂಬಂ ತಗರ್ನೆ
ಮಕ್ಕ ಕೂಫ್ಫಾರ್ ಓಡಿ  ವರುನ್ನೆ
ಲಾತಯುಂ ಉಜ಼್ಜ಼  ಮನಾಥ ಮಿರಿನ್ನೆ
ಕಂಡವರ್ ಅಂದಂ  ವಿಟ್ಟು  ಕರಂಜೆ

ಕೋಟಗಲ್   ಕಿಸ್ರ ಕೈಸರ್ ತರಿಚ್ಚೆ
ಕೊಟ್ಟಾರಂಗಲ್ ಮುರುಕ್ಕೆ ವಿರಚ್ಚೆ
ಒಟ್ಟಿ ಮೆಲಿಂಜ್ಹ  ಮುಗಣ್ಗಲ್  ತಡಿಚ್ಚೆ
ಒತ್ತಿರಿಪೋಲ್ ನಿರಂ(ಞ)ಜ್  ಒಳಿಚ್ಚೆ

ಏರೆ ಮರಂಗಲ್ ಪಚ್ಚ ಪಿಡಿಚ್ಚೆ
ಎಟ್ಟವುಂ ನಲ್ಲ ಫಲಂಗಲ್  ಲಭಿಚ್ಚೆ
ರನ್ಡಾಯಿರಮ್ ಕೊಲ್ಲಂಗಲ್ ಜ್ವಲಿಚ್ಚೆ
ಮನ್ಡನ್ಮರುಡೆ  ತೀಯುಂ  ನಿಲಚ್ಚೆ

ಅನ್ನ್ ಸಮಾವಯಿಲ್ ಉರವುಂ ಕಂಡ್
ವಂಬರ್ ಸಾವ ತಡಗಂ ವರನ್ಡೆ
ಅಂದಂ ವಿಟ್ಟವರ್ ಜ್ಯೋತ್ಸರೆ ಕಂಡೆ
ಅಂದ್ಯ  ನೆಬಿ ಪಿರನ್ನವರ್ ವಿಂಡೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Ishal Varigal - WordPress Theme by WPEnjoy