Aye Hasnain Ke Nana (ಏ ಹಾಸ್ನೈನ್ ಕೆ ನಾನಾ)

ಈ ಹಾಡಿನ ದಾಟಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಯಾ  ನಬೀ ನಜ಼್ರೇ ಕರಂ ಫರ್ಮಾನ
ಏ  ಹಾಸ್ನೈನ್ ಕೆ ನಾನಾ (೪)

ಜ಼ಹ್ರಾ  ಪಾಕ್ ಕೆ ಸದ್ಕೆ  ಹಂಕೊ  ತೈ ಬಾ ಮೆ  ಬುಲಾನ
ಏ  ಹಾಸ್ನೈನ್ ಕೆ ನಾನಾ (೪)

ಆಪ್ ಕೆ ದರ್ ಕ ಹೂ  ಮೈ ಭಿಕಾರಿ
ಆಪ್ ಹೈ ಮೇರೆ ದಾತಾ
ಸಾರೆ  ರಿಶ್ತೆ ನಾ ತೋ  ಸೆ ಹೈ
ಪ್ಯಾರಾ ಅಪ್ನ ನಾತ
ಆಪ್ ತೋ ಹೈ…….  ಆತ ಹೈ ಜಿಂಕೊ
ಸಬ್ಕಿ ಲಾಜ್ ನಿಭಾನ

ಏ  ಹಾಸ್ನೈನ್ ಕೆ ನಾನಾ (೨)

ಬೇ ಸಾಯ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ದೋ
ಜಗ್ ಪರ್ ಹೈ ಆಪ್ಕಾ ಸಾಯ
ಆರ್ಷೆ ಮುಅಲ್ಲ  ಬನಾ  ಮೊಹಲ್ಲ
ದೀದ್  ಕೊ ರಬ್ ನೇ ಬೂಲಯ
ಹಶ್ರ್ ತಕ್ ನಾ ಹೋಗ ಕಿಸೀಕಾ
ಐಸಾ ಆನ ಜಾನ

ಏ  ಹಾಸ್ನೈನ್ ಕೆ ನಾನಾ (೨)

ಸಜ್  ಗಯಿ ಹೈ ಮೀಲಾದ್ ಕಿ ಮೆಹ್ಫಿಲ್
ಕ್ಯಾ ಹೈ ಖೂಬ್ ನಜಾರ
ಕೈಫೋ ಮಸ್ತಿ ಮೇ ಡೂಬಾ ಹೈ
ದೇಖೋ ಆಲಂ ಸಾರ
ಡೂನ್ಡ್  ರಹಿ  ಹೈ …… ಆಪ್ ಕಿ ರೆಹ್ಮತ್
ಬಕ್ಷಿಶ್ ಕಾ ಬಹಾನ

ಏ  ಹಾಸ್ನೈನ್ ಕೆ ನಾನಾ (೨)

ನಿಸ್ಬತ್  ಕಾ ಫೈಜಾನ್ ಹೈ ದೇಖೋ
ಖಾದಿಂ  ಗೌಸ್ ಎ ಜಲಿ ಹೂ
ಕರ್ತ ಹೈ ಮುಝ್ ಪೇ ನಾಜ಼್ ಜ಼ಮಾನ
ಮೈ ಔಸಾತೇ  ಅಲಿ ಹೂ
ಆಪ್ ಕಿ ಆಲ್ ಕೆ …. ದರ್ ಕಾ ಸಗ್ ಹೂ
ಸಾಹಿಲ್ ಹೂ ಪುರಾನಾ

ಯಾ  ನಬೀ ನಜ಼್ರೇ ಕರಂ ಫರ್ಮಾನ
ಏ  ಹಾಸ್ನೈನ್ ಕೆ ನಾನಾ (೪)

Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.